Sản phẩm
Giải pháp
Tài nguyên
TÍNH NĂNG

Quản lý công việc

Tổ chức trực quan, cộng tác liền mạch

Xây dựng ứng dụng

Vận hành quy trình nghiệp vụ trôi chảy

Quản lý quy trình

Liên kết chuỗi giá trị liên phòng ban

KHÁM PHÁ SẢN PHẨM
Kham pha san pham 1

Đăng ký sử dụng miễn phí và trải nghiệm các bài học được thiết kế dành riêng cho bạn, bất kỳ lúc nào!

PHÒNG BAN

Marketing

Tối ưu hiệu suất marketing, thúc đẩy chuyển đổi

Kinh doanh

Tinh gọn hoạt động bán hàng, tăng doanh thu 

Nhân sự

Xây dựng đội ngũ nhân sự hiệu suất cao

Vận hành

Vận hành trôi chảy trên toàn doanh nghiệp

Thu mua

Ra quyết định thu mua dựa trên dữ liệu

TÀI NGUYÊN

Thư viện mẫu

Template áp dụng cho từng phòng ban

Video hướng dẫn

Khám phá chuỗi video hướng dẫn đơn giản

Trung tâm hỗ trợ

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Cộng đồng

Hỏi đáp, kết nối với cộng đồng người dùng

Blog

Tối ưu vận hành doanh nghiệp số

MÔ HÌNH HOÁ QUY TRÌNH

Xây dựng chuỗi giá trị thông suốt
trên toàn tổ chức

Mô hình hoá các quy trình trong doanh nghiệp dễ dàng, tối ưu nguồn lực trên toàn tổ chức

default gray

Kết nối các dự án liên phòng ban thành các quy trình thông suốt. Đảm bảo sự cộng tác nhịp nhàng, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của tổ chức.

HƯỚNG DẪN THỰC THI CÔNG VIỆC

Đồng bộ tiêu chuẩn chất lượng
đến từng thành viên

Hướng dẫn thực thi công việc theo quy trình cụ thể và rõ ràng

Bằng cách tích hợp chặt chẽ quy trình và công việc, Cleeksy cho phép bạn có thể dễ dàng áp dụng quy trình vào công việc trong một click chuột. Các hướng dẫn thực thi đều được cụ thể hóa thành danh sách to-do cần thực hiện, các biểu mẫu thu thập dữ liệu được liên kết chặt chẽ với công việc như một dữ liệu đầu vào, giúp bất kỳ thành viên nào cũng có thể hoàn thành công việc hiệu quả và đúng mong đợi.

TỰ ĐỘNG HOÁ QUY TRÌNH

Thời gian ngắn hơn, giá trị cao hơn

Hoàn thành công việc….

Nâng cao năng suất và sự chính xác

Dễ dàng thiết lập các quy tắc tự động cho luồng thông tin, luồng công việc, và các tác vụ lặp đi lặp lại, qua đó giúp quy trình vận hành trôi chảy với thời gian ngắn hơn.

Rectangle 42 white
GIÁM SÁT THỰC THI

Cải tiến liên tục, giảm sự phức tạp, tăng tính hiệu quả

Rectangle 42

Đo lường dễ dàng và tối ưu liên tục

Kết hợp với dữ liệu thực thi công việc theo quy trình, Cleeksy cho phép doanh nghiệp có thể đo lường tính hiệu quả của quy trình nhanh chóng, phát hiện các điểm tắt nghẽn và đề xuất phương pháp tối ưu.

THAY ĐỔI VÀ THÍCH ỨNG

Đổi mới kinh doanh
trong môi trường biến động

Môi trường kinh doanh số biến đổi liên tục, đòi hỏi doanh nghiệp khả năng thích nghi cao, thay đổi và tiến hóa nhanh chóng. Thay vì mất vài tuần đến vài tháng để thiết kế, đào tạo và thực thi quy trình theo phương pháp truyền thống, Cleeksy cho phép doanh nghiệp nhanh chóng tái cơ cấu quy trình tổ chức, thiết kế các quy trình vận hành mới chỉ trong vài giờ, và áp dụng đến từng công việc chi tiết của nhân viên.

Doi moi kinh doanh trong moi truong bien dong 2

Số hóa quy trình nhanh chóng với thư viện mẫu

Mang lại cảm giác trực quan và rõ ràng cho tất cả thành viên dự án, từ hoạch định đến thực thi.

Khám phá ngay
Thu vien mau

Đổi mới vận hành quy trình cùng Cleeksy ngay hôm nay!