Sản phẩm
Giải pháp
Tài nguyên
TÍNH NĂNG

Quản lý công việc

Tổ chức trực quan, cộng tác liền mạch

Xây dựng ứng dụng

Vận hành quy trình nghiệp vụ trôi chảy

Quản lý quy trình

Liên kết chuỗi giá trị liên phòng ban

KHÁM PHÁ SẢN PHẨM
Kham pha san pham 1

Đăng ký sử dụng miễn phí và trải nghiệm các bài học được thiết kế dành riêng cho bạn, bất kỳ lúc nào!

PHÒNG BAN

Marketing

Tối ưu hiệu suất marketing, thúc đẩy chuyển đổi

Kinh doanh

Tinh gọn hoạt động bán hàng, tăng doanh thu 

Nhân sự

Xây dựng đội ngũ nhân sự hiệu suất cao

Vận hành

Vận hành trôi chảy trên toàn doanh nghiệp

Thu mua

Ra quyết định thu mua dựa trên dữ liệu

TÀI NGUYÊN

Thư viện mẫu

Template áp dụng cho từng phòng ban

Video hướng dẫn

Khám phá chuỗi video hướng dẫn đơn giản

Trung tâm hỗ trợ

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Cộng đồng

Hỏi đáp, kết nối với cộng đồng người dùng

Blog

Tối ưu vận hành doanh nghiệp số

Chính sách quyền riêng tư

Có hiệu lực từ — ngày 01/10/2023.

 

Cleeksy là nền tảng vận hành doanh nghiệp trực tuyến được phát triển và quản lý bởi Công ty Cổ phần Cleeksy (“Cleeksy” hoặc “chúng tôi”), bao gồm nhưng không giới hạn tại https://app.cleeksy.com, ứng dụng Cleeksy trên Appstore và Google Play (gọi chung là “Ứng dụng”) và Website bao gồm nhưng không giới hạn https://cleeksy.com, https://support.cleeksy.com (gọi chung là “Website”).

Ứng dụng và Website gọi chung là Nền tảng phần mềm. Cleeksy cung cấp giải pháp vận hành hiệu quả việc quản lý dự án thông qua Nền tảng phần mềm Cleeksy (gọi chung là “Dịch vụ”).

Chính Sách Quyền Riêng Tư (gọi chung là “Chính Sách”) này thể hiện công khai, minh bạch việc thu thập, xử lý các thông tin và dữ liệu liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân (gọi chung là “Dữ liệu cá nhân”) do Cleeksy thu thập một cách chủ động hoặc tự động khi bạn tương tác trên các Nền tảng phần mềm trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác có liên kết với Cleeksy theo Chính Sách này. Chính Sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, tiếp nhận, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ, chuyển giao và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Đồng thời, Chính Sách này cũng mô tả các lựa chọn và quyền của bạn đối với Dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính Sách này, bạn không nên sử dụng các Dịch vụ, Nền tảng phần mềm của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác được liên kết đến Chính Sách này.

Chính Sách này là một phần không thể tách rời của Điều khoản dịch vụ được nêu tại https://cleeksy.com/phap-ly/dieu-khoan-dich-vu/. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nội dung nào giữa các quy định trong Chính Sách này và Điều khoản dịch vụ, quy định được nêu trong Chính Sách này sẽ được ưu tiên áp dụng để giải thích các nội dung khác biệt đó.

Chúng tôi cập nhật Chính Sách này định kỳ để phản ánh chính xác những thay đổi mới nhất về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân liên quan đến Dịch vụ do chúng tôi cung cấp và đáp ứng những thay đổi theo quy định của pháp luật hiện hành. Mọi thay đổi về Chính Sách sẽ được cập nhật trên Website của Cleeksy tại https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-quyen-rieng-tu/, thông qua banner trên Ứng dụng hoặc gửi email nếu bạn là Khách hàng của chúng tôi. Bạn cần xác nhận chấp thuận các chính sách thay đổi bằng việc đánh dấu vào ô đồng ý được thể hiện trên Nền tảng phần mềm trước khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Cleeksy và bạn theo Chính Sách này khi gọi riêng là “bên” hoặc “Bên” và gọi chung là “các bên” hoặc “Các Bên”.

1. Dữ liệu cá nhân và mối quan hệ giữa các bên

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Một số dữ liệu cá nhân phổ biến gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, tôn giáo, dữ liệu định vị, cookie web, dữ liệu giao dịch…

Dữ liệu cá nhân mà Cleeksy sử dụng theo Chính Sách này có thể liên quan đến bạn với tư cách là Khách hàng, Khách truy cập Website, Người dùng cuối của Khách hàng sử dụng Dịch vụ thông qua Nền tảng phần mềm Cleeksy có Dữ liệu cá nhân được đưa vào Nền tảng phần mềm.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng phần mềm, vai trò của Cleeksy được phân định như sau:

Cleeksy là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu đối với các dữ liệu sau:

 • Dữ liệu thanh toán, dữ liệu chăm sóc khách hàng, tư vấn và tiếp thị, dữ liệu trên diễn đàn cộng đồng do bạn cung cấp trực tiếp cho Cleeksy.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập tự động.
 • Dữ liệu khác mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba.

Theo đó, trong phạm vi pháp luật yêu cầu, Cleeksy thực hiện nghĩa vụ với vai trò là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu đối với các dữ liệu trên.

Cleeksy là Bên xử lý dữ liệu theo sự chỉ dẫn của tổ chức của bạn, tức là Khách hàng của chúng tôi (“Bên kiểm soát dữ liệu”) đối với các Dữ liệu cá nhân được bao gồm trong Dữ liệu Khách hàng, Dữ liệu tài khoản người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng phần mềm.

Bên kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến yêu cầu cung cấp, thông báo, tiết lộ và/hoặc xin phép trước khi thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng phần mềm. Cleeksy không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hoạt động xử lý dữ liệu của Khách hàng với tư cách là Bên kiểm soát dữ liệu. Nếu bạn có thắc mắc về cách Khách hàng xử lý Dữ liệu cá nhân thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Khách hàng để biết cách họ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn và về cách thực hiện quyền riêng tư của bạn.

Vui lòng xem mục 2 về Phạm vi thu thập thông tin để biết thêm thông tin.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau, để cung cấp và cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

a. Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp trực tiếp

Dữ liệu tài khoản người dùng

Đây là những thông tin cần thiết để chúng tôi có thể tạo tài khoản cho bạn và giúp bạn đăng nhập, đăng xuất khỏi hệ thống:

 • Dữ liệu cá nhân bao gồm: họ tên, email, số điện thoại.
 • Mật khẩu đăng nhập của bạn vào hệ thống Nền tảng phần mềm.
 • Thông tin liên quan đến các đơn vị cung cấp dịch vụ xác thực.

Dữ liệu thanh toán

Chúng tôi thu thập thông tin thanh toán và lập hóa đơn khi bạn đăng ký sử dụng gói dịch vụ có tính phí.

 • Thông tin người thanh toán: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tên doanh nghiệp, mã số thuế doanh nghiệp.
 • Thông tin về thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, hoặc bất kỳ loại thẻ ngân hàng nào khác của bạn sẽ được thu thập bởi đơn vị cổng thanh toán, trên danh nghĩa của chúng tôi.
 • Thông tin các giải pháp, gói Dịch vụ và thời hạn thanh toán mà bạn lựa chọn sử dụng trên hệ thống Ứng dụng.

Dữ liệu chăm sóc khách hàng, tiếp thị và tư vấn

Bạn có thể tự nguyện cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân khi tương tác với đội ngũ nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn, vận hành:

 • Yêu cầu trợ giúp, yêu cầu tư vấn, câu hỏi gửi đến chúng tôi thông qua email và biểu mẫu.
 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc tham gia các cuộc khảo sát, cuộc thi, trò chơi được tổ chức trên các phương tiện truyền thông của Cleeksy.
 • Thông tin nhận diện, ngày tháng năm sinh của bạn.
 • Các thông tin định dạng dưới dạng bản ghi âm, ghi hình (audio/video) nếu bạn tham gia vào các hội nghị truyền hình hoặc webinar của chúng tôi và đồng ý với các hình thức ghi âm/ghi hình.
 • Các đánh giá, phản hồi của bạn dành cho Cleeksy.

b. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý theo ủy quyền của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ

Dữ liệu Khách hàng

Thông qua Dịch vụ của Cleeksy, Khách hàng của chúng tôi có thể tạo và chia sẻ không gian làm việc trực tuyến với bạn. Nếu bạn là một trong số những người sử dụng Dịch vụ của Cleeksy thông qua Khách hàng thì Khách hàng của chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại hoặc thông tin khác của bạn. Chúng tôi gọi thông tin mà Khách hàng gửi hoặc thu thập thông qua việc sử dụng Dịch vụ là “Dữ liệu Khách hàng”.

Chúng tôi không kiểm soát nội dung mà Khách hàng đăng tải lên Nền tảng phần mềm và các loại Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng của chúng tôi thu thập hoặc quản lý bằng Nền tảng phần mềm. Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Khách hàng trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và xử lý những thông tin này với tư cách là Bên xử lý dữ liệu theo ủy quyền của Khách hàng. Đồng thời, tuân theo Điều khoản dịch vụ dành cho Khách hàng của Cleeksy. Điều này cấm chúng tôi sử dụng Dữ liệu Khách hàng, trừ trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ, cải thiện dịch vụ, theo yêu cầu của pháp luật để tuân thủ và các trường hợp khác được quy định chi tiết tại Chính Sách này.

Khách hàng của chúng tôi kiểm soát và chịu trách nhiệm sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin mà họ xử lý thông qua việc sử dụng Dịch vụ và tuân thủ mọi quy định của pháp luật về việc thông báo, tiết lộ và/hoặc xin phép trước khi chuyển Dữ liệu cá nhân sang Cleeksy cho mục đích xử lý.

c. Dữ liệu cá nhân được thu thập tự động

Dữ liệu hành vi trực tuyến

 • Nền tảng phần mềm có thể tự động thu thập Dữ liệu hành vi khi bạn sử dụng và tương tác với Nền tảng phần mềm. Dữ liệu hành vi bao gồm các chỉ số và thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng và tương tác trên Nền tảng phần mềm, chẳng hạn như tần suất sử dụng một tính năng trên hệ thống.
 • Các thông tin liên quan đến thống kê nhật ký sử dụng trên Website bao gồm nhưng không giới hạn như số lượng nhấp chuột của bạn, thời gian bạn truy cập một trang, thao tác cuộn và di chuột, định danh thiết bị bạn sử dụng, và các dạng dữ liệu chẩn đoán khác để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về trải nghiệm của bạn.
 • Các thông tin liên quan đến thống kê nhật ký sử dụng Dịch vụ của bạn bao gồm nhưng không giới hạn số lượng dự án và quy trình bạn đã tạo ra, số lượng nhiệm vụ, bình luận bạn đã thực hiện, số lượng các tính năng và nội dung mà bạn tương tác trên Nền tảng phần mềm.
 • Các thông tin về hoạt động Internet, cookies và những công nghệ theo dõi. Vui lòng truy cập Chính sách Cookies của chúng tôi tại https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-cookie/ để hiểu thêm về các thông tin chúng tôi thu thập qua Cookie.

Chúng tôi thuê các nhà cung cấp bên thứ ba để thu thập Dữ liệu hành vi. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ này, vui lòng xem mục “Cá nhân và tổ chức được phép tiếp cận thông tin cá nhân”.

Tích hợp bên thứ ba

Bạn có thể kết nối tích hợp của bên thứ ba với tài khoản Cleeksy, tài khoản này có thể yêu cầu một số quyền nhất định để truy cập dữ liệu hoặc gửi thông tin đến tài khoản Cleeksy của bạn. Bạn có trách nhiệm xem xét mọi tích hợp của bên thứ ba mà bạn cho phép. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về loại tích hợp bạn sử dụng trong tài khoản Cleeksy của mình.

Bất kỳ (các) quyền nào do bạn cấp sẽ cấp cho các bên thứ ba này quyền truy cập vào dữ liệu của bạn, có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) việc cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba quyền truy cập để xem, lưu trữ và sửa đổi dữ liệu tài khoản Cleeksy của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động tích hợp của bên thứ ba, vì vậy vui lòng xem xét cẩn thận các quyền bạn cấp cho các ứng dụng của bên thứ ba.

d. Dữ liệu khác mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba

Các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba được liên kết
Chúng tôi sẽ nhận thông tin từ dịch vụ của bên thứ ba được liên kết trên Ứng dụng nếu bạn sử dụng, chẳng hạn như như cổng thanh toán, bán hàng, tiếp thị, cung cấp nội dung và tính năng, quảng cáo, phân tích, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, phòng chống gian lận.

Thông tin cá nhân từ các nguồn khác
Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn với thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, chẳng hạn như nhà cung cấp thông tin doanh nghiệp bên thứ ba và các nguồn có sẵn công khai (như nền tảng truyền thông xã hội). Điều này có thể bao gồm địa chỉ, chức danh công việc, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và hồ sơ mạng xã hội. Điều này giúp chúng tôi cập nhật và cải thiện hồ sơ của mình, xác định khách hàng mới, tạo nhiều quảng cáo được cá nhân hóa hơn, đề xuất các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, cung cấp thông tin liên lạc được cá nhân hóa và quảng bá sự kiện. Việc thu thập Dữ liệu cá nhân của bạn bởi các nhà cung cấp bên thứ ba này chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp đó.

Tệp nhật ký
Tương tự như hầu hết các trang web và dịch vụ công nghệ được cung cấp qua Internet, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập các trang web hoặc dịch vụ khác liên kết với Chính sách quyền riêng tư này. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) và các tệp được xem trên trang web của chúng tôi (ví dụ: trang HTML, đồ họa, v.v.), các tệp được xem trên trang web của chúng tôi, hệ điều hành, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu của bạn.

3. Phạm vi sử dụng Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng những thông tin đã thu thập cho các mục đích sau:

a. Cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng

 • Để cung cấp dịch vụ hoặc tính năng mà bạn yêu cầu.
 • 󠆹Để xử lý các khoản thanh toán và cung cấp hóa đơn.
 • 󠆹Để cung cấp các bản cập nhật phần mềm, dịch vụ bảo trì.
 • 󠆹Để cung cấp hỗ trợ khách hàng, giải đáp các thắc mắc của bạn, xử lý sự cố kỹ thuật xảy ra với tài khoản của bạn.
 • 󠆹Để thông báo đến bạn những thay đổi mới nhất, các cảnh báo bảo mật, và các thông tin quan trọng khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
 • 󠆹Để cung cấp nội dung tùy chỉnh, dịch vụ cá nhân hóa dựa trên các hoạt động trong quá khứ của bạn đối với dịch vụ của chúng tôi.

b. Để cải thiện và phát triển Sản phẩm, Dịch vụ của chúng tôi

 • Để cải thiện thiết kế Sản phẩm, cải thiện Dịch vụ và ra mắt các tính năng phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • 󠆹Để xuất bản các tài liệu với một số dữ liệu thống kê về cách bạn và Khách hàng của chúng tôi tương tác khi sử dụng Dịch vụ. Khi chia sẻ thông tin thống kê này, chúng tôi sẽ tổng hợp số liệu và không xác định bất kỳ danh tính người dùng.

c. Để tiếp thị và quảng bá dịch vụ

󠆹Để cung cấp quảng cáo, khuyến mãi, ưu đãi tùy chỉnh, và các sự kiện liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hoàn toàn có thể dừng việc nhận các thông tin quảng cáo bất cứ lúc nào thông qua việc chọn hủy đăng ký trên email bạn nhận được hoặc liên hệ với chúng tôi tại email legal@cleeksy.com hoặc hotline 0901960959.

d. Để bảo mật thông tin, bảo vệ Khách hàng và đối tác kinh doanh

 • Để phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp và gian lận, giải quyết các vấn đề kỹ thuật và sửa lỗi hệ thống thông qua các thông số thu thập được từ tệp nhật ký.
 • 󠆹Để ngăn chặn các hoạt động phạm pháp được nhắc đến trong Mục đích sử dụng được cho phép.
 • 󠆹Để giải quyết các tranh chấp và vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.
  󠆹Để tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý.
 • 󠆹Để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của công ty chúng tôi, đối tác kinh doanh, hoặc bất kỳ Khách hàng nào của chúng tôi.
 • Đối với mục đích này, chúng tôi sẽ phải liên kết dữ liệu tự động thu thập được này với những Dữ liệu cá nhân khác do bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại để đối chiếu và xử lý.

e. Các mục đích khác nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba khi được sự đồng ý của bạn.

f. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu (dành cho Khách hàng/Khách truy cập thuộc các nước EEA)

Nếu bạn là một cá nhân đến từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), chúng tôi chỉ thu thập và xử lý thông tin về bạn khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy theo quy định của pháp luật EU hiện hành. Cơ sở pháp lý của chúng tôi để thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân được mô tả ở trên sẽ phụ thuộc vào Dữ liệu cá nhân có liên quan và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập. Tuy nhiên, thông thường chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu cá nhân từ bạn khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc theo chỉ dẫn của bạn, khi chúng tôi cần Dữ liệu cá nhân để thực hiện hợp đồng với bạn, hoặc khi việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và không bị ảnh hưởng bởi lợi ích bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc các quyền và tự do cơ bản. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có nghĩa vụ pháp lý phải thu thập Dữ liệu cá nhân từ bạn.

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp Dữ liệu cá nhân để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc để thực hiện hợp đồng với bạn, chúng tôi sẽ làm rõ điều này vào thời điểm thích hợp và tư vấn cho bạn biết liệu việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn có bắt buộc hay không (cũng như hậu quả có thể xảy ra nếu bạn không cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình). Tương tự, nếu chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào, ví dụ: tổ chức của bạn), chúng tôi sẽ làm rõ cho bạn về những lợi ích hợp pháp đó là gì vào thời điểm bạn yêu cầu. Bạn có quyền phản đối việc sử dụng đó, trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

4. Cá nhân hoặc tổ chức được phép tiếp cận với Dữ liệu cá nhân

a. Người dùng Dịch vụ khác trên Nền tảng phần mềm

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ tiết lộ một số thông tin nhất định về bạn cho những người dùng Dịch vụ khác với các mục đích sau:

Cộng tác
Bạn có thể tạo nội dung chứa Dữ liệu của bạn và cấp quyền cho người khác xem, tiết lộ, chỉnh sửa, sao chép và tải xuống nội dung đó dựa trên cài đặt mà bạn hoặc quản trị viên của bạn (nếu có) chọn. Một số tính năng cộng tác của Ứng dụng hiển thị một số hoặc tất cả thông tin hồ sơ của bạn cho những người dùng khác khi bạn tiết lộ hoặc tương tác với nội dung cụ thể. Bạn có thể xác nhận xem các tính năng trên Ứng dụng có hiển thị công khai hay không bằng cách liên hệ với quản trị viên có liên quan.

Quản trị viên và nhóm người dùng được quản lý
Nếu bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ thông qua Khách hàng của chúng tôi, một số thông tin nhất định về bạn bao gồm: tên, ảnh hồ sơ, thông tin liên hệ, nhật ký sử dụng tài khoản của bạn sẽ được quản lý và chia sẻ với các tài khoản quản trị viên của Khách hàng hoặc người dùng khác trong cùng một doanh nghiệp của Khách hàng, nhằm mục đích thực hiện các yêu cầu liên quan đến dịch vụ. Một số nội dung bạn đăng tải lên Nền tảng phần mềm có thể được chuyển giao lại cho người dùng khác khi bạn chấm dứt sử dụng Dịch vụ.

Diễn đàn cộng đồng
Các Website của chúng tôi có thể cung cấp các bảng tin, blog và diễn đàn cộng đồng có thể truy cập công khai (ví dụ: Cộng đồng Cleeksy). Xin lưu ý rằng nếu bạn trực tiếp tiết lộ bất kỳ thông tin nào thông qua bảng tin công khai, blog hoặc diễn đàn của chúng tôi (bao gồm thông tin hồ sơ được liên kết với tài khoản bạn sử dụng để đăng thông tin) thì bất kỳ thành viên nào của diễn đàn đó cũng có thể đọc, thu thập và sử dụng thông tin đó. Các bài đăng và thông tin hồ sơ của bạn có thể vẫn còn hiển thị ngay cả sau khi bạn chấm dứt tài khoản của mình. Chúng tôi đề xuất bạn nên xem xét tính nhạy cảm của bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ theo cách này. Chúng tôi sẽ sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào bạn đã đăng trên các Website nếu bạn yêu cầu, như được mô tả trong Phần “Quyền và các lựa chọn Dữ liệu cá nhân của bạn”. Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể xóa thông tin của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do.

b. Nhà cung cấp dịch vụ thứ ba

Để xử lý dữ liệu của bạn theo Chính Sách này, bạn đồng ý cho chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho các tổ chức sau, chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho việc kinh doanh của chúng tôi, điều này có nghĩa là các nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn ngoại trừ các mục đích hợp pháp để cung cấp dịch vụ và duy trì tính bảo mật của thông tin.

Nhà cung cấp dịch vụ
Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm các bên có trụ sở tại nước ngoài) để cung cấp dịch vụ phát triển Website và ứng dụng, bảo trì, sao lưu, lưu trữ, cơ sở hạ tầng ảo, xử lý thanh toán, phân tích, tiếp thị và các dịch vụ khác cho chúng tôi, những nhà cung cấp dịch vụ này có thể yêu cầu truy cập hoặc sử dụng thông tin về bạn. Nếu một nhà cung cấp dịch vụ cần truy cập thông tin về bạn để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ đó sẽ truy cập thông tin dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của chúng tôi, bao gồm các quy trình bảo mật và an ninh phù hợp được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn.

Đơn vị quảng cáo và tiếp thị
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn (ví dụ địa chỉ email) cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và tiếp thị để họ có thể khớp những thông tin này với Cookie, hoặc mã nhận diện quảng cáo trên thiết bị di động, hoặc bất kỳ hình thức khác tương tự, để cung cấp đến bạn các quảng cáo về Cleeksy phù hợp hơn khi bạn truy cập vào các website khác trên Internet.

c. Nhân viên được cấp quyền truy cập đặc biệt

Một số nhân viên của chúng tôi có quyền truy cập đặc biệt vào Nền tảng phần mềm và dữ liệu Khách hàng thông qua các giao diện được kiểm soát và với sự cho phép của bạn. Mục đích của việc cung cấp quyền truy cập cho một số nhân viên là để khắc phục sự cố và hỗ trợ Khách hàng hiệu quả, phát triển và nghiên cứu sản phẩm, khắc phục sự cố tiềm ẩn, phát hiện và ứng phó với sự cố bảo mật cũng như triển khai bảo mật dữ liệu. Quyền truy cập được kích hoạt thông qua các yêu cầu truy cập “đúng lúc”; tất cả các yêu cầu như vậy được ghi lại. Bất kỳ ai có quyền truy cập này đều phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị xử lý kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này.

d. Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Cleeksy

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các công ty thành viên khác, các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Cleeksy (nếu có) để cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ được cung cấp.

e. Các sự kiện mua bán, sáp nhập

Nếu chúng tôi (hoặc tài sản của chúng tôi) được mua lại bởi một công ty khác, cho dù bằng cách sáp nhập, mua lại, góp vốn, phá sản hay cách khác, thì công ty đó sẽ nhận được tất cả thông tin do Cleeksy thu thập trên các Nền tảng phần mềm và việc cung cấp Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo banner trên Website của chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu, việc sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn và các lựa chọn mà bạn có thể có liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn.

f. Tuân thủ pháp luật

Các bên thứ ba khi thực thi quy định pháp luật, quy trình pháp lý, hoặc theo yêu cầu của tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Họ có thể tìm kiếm thông tin của bạn từ chúng tôi để thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, chống khủng bố hoặc các vấn đề khác có liên quan đến an ninh công cộng.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi xem xét là cần thiết để:

 • Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;
 • Đáp ứng các yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bảo vệ quyền, sự an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các chi nhánh của chúng tôi, của bạn hoặc các bên thứ ba khác.

g. Các đơn vị khác với sự đồng ý của bạn

Các đơn vị khác được bạn đồng ý hoặc theo yêu cầu của bạn: Ngoài các nội dung được quy định công khai trên Chính Sách, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý riêng hoặc yêu cầu sự chia sẻ đó.

5. Quy trình và phương pháp bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng công tác bảo mật dữ liệu. Chúng tôi đã đưa ra những biện pháp bảo vệ vật lý và kỹ thuật, tuân thủ các quy định bảo mật nội bộ để bảo mật những Dữ liệu cá nhân của bạn. Các biện pháp và quy trình thực hiện của chúng tôi đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022.

Chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa trong khả năng của mình về nhân lực, công nghệ và các yếu tố khác để bảo mật Dữ liệu cá nhân của bạn một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối bảo mật và được miễn trừ trách nhiệm cho các sự rò rỉ Dữ liệu cá nhân trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, dịch bệnh, mất điện diện rộng, hacker tấn công,…
Tùy từng thời điểm, chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ khác như:

 • Sử dụng mã hóa dữ liệu và giao tiếp an toàn (SSL/TLS) để đảm bảo thông tin được bảo mật trong quá trình truyền và lưu trữ;
 • Thực hiện kiểm tra bảo mật thường xuyên và đào tạo nhân viên để tránh các lỗ hổng bảo mật;
 • Sao lưu dữ liệu định kỳ và triển khai các giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu;
 • Các biện pháp quản lý dữ liệu nghiêm ngặt khác.

Như đã đề cập, không có phương thức truyền qua Internet và không có phương tiện lưu trữ điện tử hoặc vật lý nào là an toàn tuyệt đối, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó một cách tuyệt đối. Trong nỗ lực hợp lý, chúng tôi cải tiến và cập nhật liên tục các phương thức để bảo vệ bạn và Cleeksy khỏi bị truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà chúng tôi nắm giữ, bao gồm:

 • Quản lý và kiểm soát truy cập
 • Kiểm soát việc truyền dữ liệu
 • Kiểm soát đầu vào
 • Quản lý tính sẵn sàng của hệ thống
 • Mã hóa dữ liệu

Về phía bạn, chúng tôi khuyến nghị bạn áp dụng một số giải pháp như sau để có thể tự bảo mật Dữ liệu cá nhân ngoài các biện pháp bảo mật của Cleeksy, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Sử dụng các tính năng mật khẩu mạnh, không sử dụng mật khẩu mà những người biết bạn có thể dễ dàng đoán được (chẳng hạn như họ tên, ngày sinh…).
 • Không sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi dịch vụ mà bạn sử dụng, không chia sẻ mật khẩu với người khác.
 • Thận trọng trong việc chia sẻ thông tin lên bất kỳ phương tiện lưu trữ, truyền dẫn trên internet.

Để hiểu rõ hơn cách thức chúng tôi kiểm soát bảo mật hệ thống, bạn có thể xem thêm tại phần Phụ lục 2 – Các biện pháp bảo mật của Thỏa thuận xử lý dữ liệu (https://cleeksy.com/phap-ly/thoa-thuan-xu-ly-du-lieu-dpa/).

6. Xử lý, lưu trữ và truyền dữ liệu

Khi bạn sử dụng Nền tảng phần mềm và Dịch vụ của chúng tôi, Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển, xử lý, lưu trữ trong phạm vi nước Việt Nam. Các loại dữ liệu còn lại thuộc tập Dữ liệu Khách hàng sẽ được chuyển đến Singapore, nơi diễn ra phần lớn quá trình xử lý dữ liệu của Cleeksy.

Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn cho các bên xử lý bên thứ ba được mô tả trong Chính Sách này để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi theo hợp đồng, có trụ sở tại các quốc gia khác. Chính Sách này sẽ được áp dụng ngay cả khi chúng tôi chuyển Dữ liệu cá nhân sang các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để yêu cầu Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ ở bất cứ nơi nào nó được chuyển giao. Trong các trường hợp như vậy, Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được bảo vệ thông qua các hợp đồng mà chúng tôi giao kết với các các đối tác hoặc bên nhà cung cấp dịch vụ thứ ba, đảm bảo có các điều khoản bảo vệ dữ liệu cá nhân theo tiêu chuẩn của và quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ rà soát các chính sách quyền riêng tư và an toàn thông tin của các bên thứ ba này nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc theo Chính Sách này.

7. Thời gian lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ thông tin về bạn trong các khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào loại thông tin và cách chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin đó trong suốt thời gian Cleeksy cung cấp Dịch vụ hoặc bạn vẫn còn sử dụng Ứng dụng. Sau đó, Dữ liệu cá nhân của bạn có thể tiếp tục được giữ trong khoảng thời gian hợp lý nếu chúng tôi xét thấy cần thiết nhằm phục vụ các mục đích sau:

 • Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật (ví dụ: lưu giữ hồ sơ để thực hiện các nghĩa vụ thuế của Cleeksy; lưu trữ dữ liệu khách hàng theo quy định của luật kế toán, luật giao dịch điện tử, luật an ninh mạng…);
 • Tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc thủ tục pháp lý;
 • Phòng ngừa và ngăn chặn hành vi gian lận hoặc hành vi vi phạm;
 • Tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, Cleeksy và khách hàng, đối tác của Cleeksy; và
  Các yêu cầu hợp lý khác.

Sau một khoảng thời gian hợp lý đó, chúng tôi sẽ xóa không thể khôi phục hoặc trả lại các Dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết và chúng tôi sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý của Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ Dữ liệu cá nhân.

a. Thông tin tài khoản

Chúng tôi lưu giữ thông tin tài khoản của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động và trong một khoảng thời gian hợp lý trong trường hợp bạn quyết định kích hoạt lại Dịch vụ. Chúng tôi cũng giữ lại một số thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và tiếp tục phát triển cũng như cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi không còn nhu cầu kinh doanh hợp pháp liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin và thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của bạn không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết và chúng tôi sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý của Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ Dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi có thể xóa thông tin này vào bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của bạn (trừ các trường hợp Dữ liệu cá nhân không thể xóa) như được mô tả trong phần “Quyền và các lựa chọn Dữ liệu cá nhân của bạn” bên dưới. Lưu ý việc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Nền tảng phần mềm mà chúng tôi cung cấp.

b. Nội dung bạn đăng tải trên Nền tảng phần mềm

Thông tin bạn chia sẻ trên Nền tảng phần mềm: Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, một số thông tin của bạn và nội dung bạn đã cung cấp sẽ vẫn còn giữ lại và được bàn giao sang các thành viên khác trong nhóm của bạn hoặc những người dùng khác sử dụng Dịch vụ theo sự chỉ định của Khách hàng.

c. Tài khoản được quản lý

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ thông qua một tổ chức (ví dụ: chủ doanh nghiệp của bạn), chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là quản trị viên tài khoản của bạn yêu cầu như được liệt kê trong mục “Quản trị viên và nhóm người dùng được quản lý”.

d. Dữ liệu hành vi

Chúng tôi lưu giữ thông tin về cách thức bạn sử dụng Dịch vụ để cải thiện và phát triển dịch vụ, chúng tôi thực hiện các bước để loại bỏ thông tin trực tiếp nhận dạng bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin để khám phá những hiểu biết chung về việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi nhằm tối ưu hóa, gửi đề xuất và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Để tránh hiểu nhầm, chúng tôi không dùng dữ liệu này để phân tích cụ thể các đặc điểm cá nhân về bạn.

e. Thông tin tiếp thị

Nếu bạn đã chọn nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về các tùy chọn tiếp thị của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày cuối cùng bạn bày tỏ sự quan tâm đến nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi lưu giữ thông tin thu được từ cookie và các công nghệ theo dõi khác trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày thông tin đó được tạo.

8. Dịch vụ của các bên thứ ba

Một số nội dung, quảng cáo và chức năng trên Nền tảng phần mềm, Dịch vụ của chúng tôi do các bên thứ ba cung cấp. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookie, beacon, pixel theo dõi và các công cụ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các Dịch vụ trên Nền tảng phần mềm của chúng tôi.

Đối với một số Ứng dụng và Dịch vụ, bao gồm cả mạng xã hội, chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin đăng nhập, cũng như các thông tin khác mà bạn cho phép chúng tôi nhận được khi bạn kết nối với các Ứng dụng và Dịch vụ này.

Để biết thêm thông tin và để tìm hiểu cách từ chối, vui lòng tham khảo Chính sách cookie (https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-cookie/).

9. Quyền và các lựa chọn Dữ liệu cá nhân của bạn

a. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện các nghĩa vụ với vai trò là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu tương ứng với các Dữ liệu cá nhân như nêu tại Mục 1, miễn phù hợp với luật pháp hiện hành nhằm:

 • Truy cập Dữ liệu cá nhân: Bạn được truy cập để xem, yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc liên hệ đến địa chỉ email legal@cleeksy.com. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của bạn trong khung thời gian hợp lý và thông báo cho bạn về quy trình chúng tôi đã thực hiện.
 • Xóa Dữ liệu cá nhân: Bạn có thể yêu cầu quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua việc liên hệ đến địa chỉ email legal@cleeksy.com. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu của bạn trong khung thời gian hợp lý và thông báo cho bạn về quy trình chúng tôi đã thực hiện.
 • Phản đối xử lý Dữ liệu cá nhân: Bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn, hạn chế sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị bằng cách nhấp vào liên kết “huỷ đăng ký” nằm ở cuối email tiếp thị của chúng tôi hoặc cập nhật tuỳ chỉnh thông báo trong Ứng dụng hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email legal@cleeksy.com. Cleeksy sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu từ bạn.
 • Hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc sử dụng thông tin của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn khi bạn nhận thấy Dữ liệu cá nhân của mình không chính xác. Cleeksy sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của bạn đối với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Bạn yêu cầu hạn chế.
 • Rút lại sự đồng ý: Nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, thì bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quy trình xử lý nào mà chúng tôi đã tiến hành trước khi bạn rút lại.
 • Quyền khiếu nại: Bạn có quyền khiếu nại về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi không đáp ứng được kỳ vọng của bạn Trong trường hợp này, vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết. Cleeksy sẽ phản hồi các khiếu nại trong thời gian sớm nhất có thể. Chi tiết việc giải quyết khiếu nại vui lòng tham khảo tại Mục 10 của Chính Sách này.

Để làm rõ, trong một số trường hợp, quyền của bạn có thể bị hạn chế, chẳng hạn như việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ ảnh hưởng đến quyền của người khác, khả năng cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khả năng tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thực thi các quyền hợp pháp của chúng tôi.

b. Cleeksy cung cấp cho tất cả các Khách hàng các tùy chọn hoặc cài đặt trong tài khoản sử dụng Nền tảng phần mềm để Khách hàng có thể tự quản lý quyền riêng tư của mình. Để làm rõ, dữ liệu Khách hàng thuộc về Khách hàng. Nếu Dữ liệu cá nhân của bạn được Khách hàng chúng tôi ủy quyền cho chúng tôi xử lý thông qua hợp đồng, thoả thuận, vui lòng liên hệ trực tiếp với Khách hàng chúng tôi để yêu cầu thực hiện các quyền của bạn đối với Dữ liệu cá nhân của bạn. Cleeksy chỉ đóng vai trò là Bên xử lý dữ liệu cho Khách hàng của chúng tôi để cung cấp cho Khách hàng gói Dịch vụ mà Khách hàng lựa chọn và sẽ đảm bảo thực hiện các quyền của bạn theo yêu cầu của Khách hàng.

Lưu ý việc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể dẫn đến mất quyền truy cập vào Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi thực hiện yêu cầu xóa dữ liệu.

10. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Với Cleeksy, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật trong phạm vi các nỗ lực của chúng tôi nêu tại Chính Sách này. Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc kinh doanh trái phép Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Cleeksy cam kết chỉ sử dụng các Dữ liệu cá nhân của bạn vào các mục đích nêu tại Chính Sách này. Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, việc khiếu nại và xử lý khiếu nại sẽ được thực hiện theo các bước sau:

 • Bạn điền thông tin trực tuyến theo biểu mẫu Xử lý khiếu nại và gửi đến chúng tôi qua email legal@cleeksy.com.
 • Cleeksy xem xét và phản hồi trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được Biểu mẫu từ bạn.
 • Cleeksy tiến hành thu thập thêm thông tin (nếu cần).
 • Cleeksy thông báo về quyết định giải quyết khiếu nại trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thu thập đầy đủ thông tin.

11. Các thông báo khác

Chúng tôi không bao giờ bán dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ không bao giờ bán Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin về trẻ em
Các Dịch vụ, Nền tảng phần mềm của Cleeksy không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và chúng tôi không có ý hoặc cố ý thu thập Dữ liệu Cá nhân về trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân về trẻ em dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể xóa thông tin.

12. Những thay đổi liên quan đến Chính Sách

Chính Sách này sẽ được cập nhật tùy từng thời điểm để đảm bảo phản ánh chính xác các hoạt động thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải Chính Sách mới trên https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-quyen-rieng-tu/. Đồng thời, chúng tôi sẽ thông báo những sự thay đổi về Chính Sách trước khi các những sự thay đổi này có hiệu lực thông qua banner trên Ứng dụng hoặc email nếu bạn là Khách hàng của chúng tôi.

Bạn cần xác nhận sự đồng ý với các thay đổi của Chính Sách trước khi tiếp tục sử dụng Ứng dụng bằng việc đánh dấu vào ô đồng ý.

Chúng tôi sẽ cập nhật lại thông tin “ngày hiệu lực” ở phần đầu của Chính Sách này. Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ hàng tháng để biết mọi thay đổi.

Địa chỉ của đơn vị xử lý thông tin cá nhân

Bạn có thể liên hệ chúng tôi để giải đáp thắc mắc và xử lý bất kỳ yêu cầu liên quan đến Chính sách quyền riêng tư qua email: legal@cleeksy.com, hoặc liên hệ trực tiếp tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY
Bộ phận bảo mật thông tin
Địa chỉ: Số 27 đường Chế Viết Tấn, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: 0901960959