Sản phẩm
Giải pháp
Tài nguyên
TÍNH NĂNG

Quản lý công việc

Tổ chức trực quan, cộng tác liền mạch

Xây dựng ứng dụng

Vận hành quy trình nghiệp vụ trôi chảy

Quản lý quy trình

Liên kết chuỗi giá trị liên phòng ban

KHÁM PHÁ SẢN PHẨM
Kham pha san pham 1

Đăng ký sử dụng miễn phí và trải nghiệm các bài học được thiết kế dành riêng cho bạn, bất kỳ lúc nào!

PHÒNG BAN

Marketing

Tối ưu hiệu suất marketing, thúc đẩy chuyển đổi

Kinh doanh

Tinh gọn hoạt động bán hàng, tăng doanh thu 

Nhân sự

Xây dựng đội ngũ nhân sự hiệu suất cao

Vận hành

Vận hành trôi chảy trên toàn doanh nghiệp

Thu mua

Ra quyết định thu mua dựa trên dữ liệu

TÀI NGUYÊN

Thư viện mẫu

Template áp dụng cho từng phòng ban

Video hướng dẫn

Khám phá chuỗi video hướng dẫn đơn giản

Trung tâm hỗ trợ

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Cộng đồng

Hỏi đáp, kết nối với cộng đồng người dùng

Blog

Tối ưu vận hành doanh nghiệp số

Điều khoản dịch vụ

Có hiệu lực từ — ngày 01/10/2023.

 

KHÁCH HÀNG VUI LÒNG ĐỌC CẨN THẬN NHẰM ĐẢM BẢO HIỂU RÕ, ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC TÍNH NĂNG, DUNG LƯỢNG TRONG TỪNG GIẢI PHÁP VÀ GÓI DỊCH VỤ.

Cleeksy là nền tảng vận hành doanh nghiệp trực tuyến dưới hình thức Dịch vụ phần mềm gia hạn định kỳ (Subscription Service) được phát triển và quản lý bởi Công ty Cổ phần Cleeksy (“Cleeksy” hoặc “chúng tôi”), bao gồm nhưng không giới hạn tại https://app.cleeksy.com, ứng dụng Cleeksy trên Appstore và Google Play (gọi chung là “Ứng dụng”) và Website bao gồm nhưng không giới hạn https://cleeksy.com, https://support.cleeksy.com (gọi chung là “Website”).

Ứng dụng và Website gọi chung là Nền tảng phần mềm. Cleeksy cung cấp giải pháp vận hành doanh nghiệp tổng thể thông qua Nền tảng phần mềm Cleeksy (gọi chung là “Dịch vụ”).

Điều khoản dịch vụ này (gọi chung là “Điều khoản” hoặc “Thỏa thuận”) được áp dụng cho Khách hàng sử dụng Dịch vụ và Khách hàng truy cập vào Website của chúng tôi (“Khách hàng”). Bằng cách truy cập Website và/hoặc đăng ký sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đã xác nhận và đồng ý rằng Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản của chúng tôi.

Thỏa thuận này sẽ cấu thành thỏa thuận pháp lý giữa Khách hàng và Cleeksy, thể hiện sự đồng ý tiến hành giao dịch dưới hình thức giao dịch điện tử giữa hai bên. Điều khoản dịch vụ bao gồm các tài liệu đi kèm sau:

 • Điều khoản Dịch vụ: Điều khoản này bao gồm các điều khoản pháp lý và thương mại cốt lõi áp dụng cho việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Mọi tham chiếu đến các điều khoản Dịch vụ đều có nghĩa là tham chiếu đến các điều khoản quy định tại bản Điều khoản này và các phụ lục đính kèm tương ứng.
 • Đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng của Khách hàng với Cleeksy là tất cả thông tin chi tiết về các giao dịch của Khách hàng, bao gồm thời hạn sử dụng, sản phẩm và Dịch vụ đã mua và mức phí của Khách hàng. Đơn đặt hàng của Khách hàng được lưu trong phần “Tài khoản và Thanh toán” trên ứng dụng Cleeksy. Đơn đặt hàng và hóa đơn có thể tham khảo tại:
  https://support.cleeksy.com/dang-ky-va-thanh-toan/quan-ly-hoa-don/
 • Chính sách quyền riêng tư: Chính sách này quy định chi tiết phạm vi và mục đích của việc thu thập, xử lý, chia sẻ thông tin của Khách hàng với các bên liên quan.
 • Thỏa thuận xử lý dữ liệu: Thỏa thuận này giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu của Khách hàng để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.
 • Cam kết chất lượng dịch vụ: Cam kết này xác định mức độ, chất lượng và tính sẵn sàng của Dịch vụ phải được cung cấp cho Khách hàng tại mọi thời điểm khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng phần mềm.
 • Chính sách thanh toán và hoàn huỷ: Chính sách này nêu rõ các Giải pháp, gói Dịch vụ, chính sách thanh toán Cleeksy áp dụng cho Khách hàng sử dụng Dịch vụ trả phí.
 • Chính sách mục đích sử dụng được cho phép: Chính sách này là danh sách các quy tắc nêu rõ những gì Khách hàng có thể và không thể làm khi sử dụng các Dịch vụ và Nền tảng phần mềm của chúng tôi.
 • Chính sách dùng thử miễn phí: Nếu Khách hàng đăng ký dùng thử miễn phí, chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ trong phạm vi tương ứng với gói dùng thử mà Khách hàng chọn. Thời hạn dùng thử kết thúc vào 02 (hai) thời điểm: (i) ngày kết thúc thời gian dùng thử miễn phí (nếu không chấm dứt sớm hơn) hoặc (ii) ngày bắt đầu đăng ký trả phí trong thời gian dùng thử miễn phí.

Các Điều khoản và Chính sách đi kèm trong bộ Điều khoản này được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi chúng tôi tùy từng thời điểm hoặc khi có sự thay đổi của các văn bản pháp luật điều chỉnh có liên quan). Ngày có hiệu lực của Điều khoản này sẽ được cập nhật ở đầu trang. Điều khoản được sửa đổi sẽ được đăng tại https://cleeksy.com/phap-ly/dieu-khoan-dich-vu/ hoặc gửi thông báo thông qua email hoặc hiển thị thông báo trên Ứng dụng đến Khách hàng của Cleeksy. Khách hàng nên thường xuyên xem xét các Điều khoản này. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực và ràng buộc vào ngày làm việc tiếp theo sau khi được đăng.

Khi Cleeksy cập nhật lại bản Điều khoản này, trường hợp xét thấy Khách hàng cần được tiếp cận và nắm bắt kịp thời các nội dung mới của bản Điều khoản, để tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Nền tảng phần mềm, Khách hàng cần chọn vào ô đồng ý với các cập nhật của bản Điều khoản.

Trong các trường hợp khác mà Cleeksy xét thấy không cần thiết yêu cầu Khách hàng chọn vào ô đồng ý vì lý do các điều chỉnh của bản Điều khoản không ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Khách hàng, việc Khách hàng im lặng và tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Nền tảng phần mềm Cleeksy thì được xem là đã đồng ý với các điều chỉnh của bản Điều khoản.

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản này, kiểm tra những thay đổi và liên hệ với chúng tôi nếu Khách hàng có thắc mắc, yêu cầu giải đáp hoặc khiếu nại.

I. Định nghĩa

Điều khoản (Thoả thuận): là các điều khoản được liệt kê tại đây và tất cả chính sách, phụ lục được đề cập hoặc liên kết với Điều khoản này, trừ khi có quy định khác. Ngoài các nội dung được nêu trong Điều khoản này, chúng tôi cũng sử dụng một số bài viết hướng dẫn để hỗ trợ Khách hàng sử dụng và quản lý Tài khoản Cleeksy của Khách hàng một cách thuận tiện nhất. Tuy nhiên, các bài viết hướng dẫn này chỉ là thông tin hỗ trợ và không phải là một phần của Thỏa thuận này.

Khách hàng: Là các cá nhân và tổ chức đăng ký sử dụng Dịch vụ thông qua Đơn đặt hàng và đồng ý với bản Điều khoản này. Khách hàng trên hệ thống Cleeksy gồm 02 (hai) nhóm chính:
(i) Khách hàng sử dụng Dịch vụ miễn phí: đăng ký sử dụng Dịch vụ với gói FREE (Miễn phí).
(ii) Khách hàng sử dụng Dịch vụ trả phí: đăng ký sử dụng Dịch vụ và đồng ý trả phí để tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Người dùng cuối (“Người dùng”): là những người ủy quyền cho Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ để phục vụ lợi ích của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn: nhân viên, đối tác, khách hàng, cộng tác viên của Khách hàng.

Khách truy cập Website: là những khách truy cập vào Website của chúng tôi để tham khảo thông tin về Dịch vụ hoặc các kiến thức về quản lý, vận hành doanh nghiệp.

Thời hạn sử dụng: là thời hạn kể từ ngày Dịch vụ được Cleeksy kích hoạt cho Khách hàng sử dụng cho đến ngày cuối cùng của thời hạn sử dụng được chỉ định trên (các) Đơn đặt hàng của Khách hàng và mỗi thời hạn gia hạn tiếp theo (nếu có). Đối với Dịch vụ miễn phí, Thời hạn sử dụng là khoảng thời gian mà Khách hàng có tài khoản để truy cập Dịch vụ miễn phí.

Dịch vụ phần mềm gia hạn định kỳ: là dịch vụ phần mềm được cung cấp cho Khách hàng bởi Cleeksy. Theo đó, Khách hàng có thể truy cập Nền tảng phần mềm trong một khoảng Thời hạn sử dụng nhất định và trả phí gia hạn định kỳ đối với việc sử dụng đó.

Dữ liệu Khách hàng: là tất cả thông tin mà Khách hàng gửi hoặc thu thập thông qua quá trình sử dụng Dịch vụ, bao gồm (i) các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và Người dùng cuối của Khách hàng, và (ii) các nội dung mà Khách hàng đăng tải trên Nền tảng phần mềm. Dữ liệu Khách hàng không bao gồm những nội dung được đăng tải bởi Cleeksy.

Dữ liệu cá nhân: là bất kỳ thông tin nào gắn liền với một cá nhân cụ thể hoặc giúp xác định một cá nhân cụ thể, đồng thời đáp ứng các điều kiện sau: (i) thông tin đó có trong Dữ liệu Khách hàng; và (ii) được bảo vệ tương tự như dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành.

Tài liệu Khách hàng: là tất cả các tài liệu và nội dung mà Khách hàng cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi để hiển thị thông qua việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng phần mềm.

Dịch vụ miễn phí: là Dịch vụ gồm các tính năng do chúng tôi cung cấp trên cơ sở dùng thử miễn phí có giới hạn thời gian hoặc các phiên bản miễn phí không giới hạn thời gian.

Nội dung Cleeksy: là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, tin nhắn, phần mềm, âm thanh, nhạc, video, ảnh, đồ họa, hình ảnh và thẻ mà chúng tôi tích hợp và hiển thị trên Nền tảng phần mềm và được Cleeksy cung cấp trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu nhạy cảm: là các thông tin thuộc định nghĩa về “các loại dữ liệu nhạy cảm” theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành và được quy định cụ thể tại Điều 3 mục III của Điều khoản này.

Thông tin bảo mật (“Thông tin mật”): là tất cả thông tin bí mật được tiết lộ bởi một bên (“Bên tiết lộ”) cho bên kia (“Bên nhận”), dù bằng lời nói hay bằng văn bản, được chỉ định là bảo mật một cách hợp lý. Thông tin mật bao gồm tất cả thông tin liên quan đến: khách hàng của Bên tiết lộ; sản phẩm trước đây, hiện tại hoặc đề xuất kế hoạch tiếp thị, kỹ thuật và các thiết kế khác, dữ liệu kỹ thuật, kế hoạch kinh doanh, cơ hội kinh doanh, tài chính, nghiên cứu, phát triển và các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Thông tin bảo mật không bao gồm bất kỳ thông tin nào (i) được công chúng biết đến rộng rãi mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ, (ii) đã được Bên nhận biết trước khi Bên tiết lộ tiết lộ thông tin đó mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ, (iii) được nhận từ bên thứ ba mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Bên tiết lộ hoặc (iv) được phát triển độc lập bởi Bên nhận. Theo các định nghĩa nêu trên, Dữ liệu Khách hàng được coi là Thông tin bảo mật theo Thỏa thuận này bất kể thông tin đó có được chỉ định là bảo mật hay không.

II. Sử dụng Dịch vụ

1. Khách hàng và Tài khoản Dịch vụ

Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ sẽ được cấp các loại Tài khoản sau:

 • Tài khoản doanh nghiệp (Owner): là tài khoản được tạo lập để mở ra một không gian làm việc số cho Khách hàng cũng như Người dùng cuối được Khách hàng cấp quyền sử dụng Dịch vụ trên hệ thống Nền tảng phần mềm.
 • Tài khoản người dùng (User): là tài khoản được đăng ký tạo lập và sử dụng thông qua đường dẫn đính kèm trong thư mời, được gửi từ tài khoản doanh nghiệp hoặc từ một tài khoản sử dụng có khả năng mời thành viên. Bằng cách mời các thành viên khác tham gia Nền tảng phần mềm để sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng cho các cá nhân và tổ chức khác. Số lượng tài khoản đăng ký thành công với tên đăng nhập và mật khẩu là căn cứ để Cleeksy tính phí Dịch vụ.
 • Tài khoản quản trị viên (Admin): là tài khoản người dùng được tài khoản doanh nghiệp cấp quyền quản trị một nhóm người dùng hoặc một nhóm tính năng, chức năng trên Nền tảng phần mềm thông qua việc sử dụng Dịch vụ.

2. Quyền truy cập của Người dùng cuối

Trong Thời hạn sử dụng, chúng tôi sẽ cung cấp cho Người dùng cuối của Khách hàng quyền truy cập để sử dụng Dịch vụ như được mô tả trong Thỏa thuận này và Đơn đặt hàng. Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả quyền truy cập, sử dụng và nhận bởi Người dùng cuối của Khách hàng phải tuân thủ theo Thỏa thuận này.

3. Đơn đặt hàng bổ sung

Khách hàng có thể đăng ký các tính năng và gói Dịch vụ bổ sung của Dịch vụ đã đặt bằng cách đặt một Đơn đặt hàng bổ sung hoặc kích hoạt các tính năng bổ sung từ tài khoản Cleeksy của Khách hàng (nếu chúng tôi cung cấp tùy chọn này). Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả (các) Đơn đặt hàng bổ sung và tất cả các tính năng bổ sung mà Khách hàng kích hoạt từ tài khoản Cleeksy của mình.

4. Sửa đổi và nâng cấp Nền tảng phần mềm

Tùy từng thời điểm, nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, chúng tôi sửa đổi Nền tảng phần mềm, bao gồm thêm hoặc xóa các tính năng và chức năng của Nền tảng phần mềm. Với bất kỳ sửa đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo đến Khách hàng thông qua email hoặc thông qua các thông báo hiển thị trên Ứng dụng.

5. Bảo mật

Để sử dụng Dịch vụ, Khách hàng cần tạo tài khoản và mật khẩu. Khách hàng đồng ý cung cấp cho chúng tôi những thông tin chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của các trường thông tin trên hệ thống. Đồng thời, Khách hàng đồng ý cập nhật thông tin mới nhất để đảm bảo tính chính xác và hiện hành. Khách hàng cam kết rằng, tại thời điểm sử dụng Dịch vụ, Khách hàng trên 18 tuổi nếu Khách hàng là cá nhân và tất cả Người dùng cuối của Khách hàng đáp ứng điều kiện trên 18 tuổi nếu Khách hàng là tổ chức. Đồng thời, Khách hàng đảm bảo có đầy đủ năng lực theo quy định của pháp luật để ký kết và thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận này. Khách hàng tự chịu trách nhiệm và miễn trừ cho chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến tính xác thực của các thông tin đã cung cấp cho hệ thống của chúng tôi.

Cleeksy luôn nỗ lực trong việc bảo mật thông tin Khách hàng, tuy nhiên, để đảm bảo sự bảo mật cao nhất, Khách hàng cần có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng. Mọi thông báo, liên lạc, yêu cầu mà chúng tôi nhận được từ tài khoản của Khách hàng, mặc nhiên được hiểu là do Khách hàng thực hiện và Khách hàng cam kết tự chịu trách nhiệm đối với các hành vi này.

Tùy vào gói đăng ký sử dụng Dịch vụ, chúng tôi cho phép Khách hàng tạo các loại tài khoản bao gồm: tài khoản doanh nghiệp (“owner”) và tài khoản người dùng (“user”) để chia sẻ quyền sử dụng Dịch vụ cho nhân viên, đồng nghiệp, đối tác của Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy cập vào không gian làm việc và dữ liệu của Khách hàng trên hệ thống. Khách hàng đồng ý rằng các Điều khoản được liệt kê tại đây được áp dụng đối với bất kỳ loại tài khoản doanh nghiệp hay tài khoản người dùng nào liên quan đến Khách hàng.

6. Truy cập tài khoản trái phép

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng hoặc truy cập trái phép nào vào tài khoản của mình. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin nào để xác nhận danh tính của Khách hàng mà chúng tôi cho là cần thiết để bảo vệ tài khoản của Khách hàng, hoặc khôi phục quyền truy cập trong trường hợp Khách hàng mất quyền truy cập vào Tài khoản.

Khách hàng đồng thời đồng ý rằng Khách hàng là đơn vị/người duy nhất chịu trách nhiệm cho mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí luật sư phát sinh do bất kỳ hành vi sử dụng Tài khoản trái phép nào của Khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí nào mà Khách hàng có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của Khách hàng, dù Khách hàng có biết hay không biết, dù Khách hàng đã thông báo hay chưa thông báo cho chúng tôi về sự truy cập trái phép này.

7. Thời gian sẵn sàng của hệ thống

Chúng tôi cam kết tính sẵn sàng của Dịch vụ cung cấp đến Khách hàng đạt mức là 99% hàng tháng. Nếu Cleeksy không đáp ứng những tiêu chí được nêu ra trong thỏa thuận chất lượng dịch vụ đính kèm bản Điều khoản này và nếu Khách hàng đáp ứng các điều kiện được yêu cầu theo Thỏa thuận chất lượng dịch vụ (https://cleeksy.com/phap-ly/thoa-thuan-chat-luong-dich-vu-sla/) thì Khách hàng đủ điều kiện để nhận một khoản phí bồi thường cho bất kỳ lỗi nào đến từ chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đọc Thỏa thuận chất lượng dịch vụ.

8. Mục đích sử dụng được cho phép

Khách hàng cần tuân thủ Chính sách mục đích sử dụng được cho phép (https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-muc-dich-su-dung-duoc-phep-aup/) của chúng tôi và không được sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào vi phạm các điều khoản của Chính sách mục đích sử dụng được phép hoặc cho bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này.

9. Dùng thử miễn phí

Nếu Khách hàng đăng ký dùng thử miễn phí, chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ trong phạm vi tương ứng với gói dùng thử mà Khách hàng chọn. Thời hạn dùng thử kết thúc vào 02 (hai) thời điểm: (i) ngày kết thúc thời gian dùng thử miễn phí (nếu không chấm dứt sớm hơn) hoặc (ii) ngày bắt đầu đăng ký trả phí trong thời gian dùng thử miễn phí. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách dùng thử miễn phí.

III. Dữ liệu Khách hàng

Dữ liệu Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào và hiển thị thông tin đó trên Nền tảng phần mềm tương ứng gói Dịch vụ đã chọn.

1. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

Khách hàng có toàn quyền sở hữu dữ liệu, quyền truy cập, quyền sử dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như các nghĩa vụ phát sinh đối với Dữ liệu Khách hàng và Tài liệu Khách hàng. Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng mình sở hữu tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý, quyền hạn và/hoặc thẩm quyền cần thiết đối với việc sử dụng tất cả dữ liệu này. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về Dữ liệu Khách hàng và hậu quả của việc sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc truyền tải dữ liệu đó. Chúng tôi sẽ không theo dõi và/hoặc kiểm duyệt Dữ liệu Khách hàng. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào chống lại việc chúng tôi không thực hiện việc theo dõi/kiểm duyệt.

Ngoài các nghĩa vụ bảo mật và bảo vệ Dữ liệu Khách hàng được mô tả trong mục “Bảo mật và quyền riêng tư”, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với Dữ liệu Khách hàng. Trong trường hợp chúng tôi nhận được đơn khiếu nại hoặc thông báo về vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật từ các cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi có toàn quyền xóa dữ liệu hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập của Khách hàng.

2. Giới hạn của Cleeksy

Thỏa thuận này không cấp cho chúng tôi bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Tài liệu Khách hàng hoặc Dữ liệu Khách hàng. Chúng tôi không được phép sử dụng Dữ liệu Khách hàng để liên hệ với bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào trừ khi Khách hàng chỉ đạo hoặc cho phép.

Khách hàng cấp quyền cho chúng tôi và các nhà thầu xử lý dữ liệu của chúng tôi được phép sử dụng Tài liệu Khách hàng và Dữ liệu Khách hàng khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng và khi được phép bởi Thỏa thuận này. Nếu Khách hàng đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho các bên khác, thì Khách hàng đại diện và đảm bảo rằng Khách hàng có tất cả các quyền và sự cho phép đầy đủ và cần thiết để làm như vậy.

3. Không có thông tin nhạy cảm

Khách hàng xác nhận rằng Dịch vụ Cleeksy không xử lý hoặc quản lý thông tin nhạy cảm và Khách hàng đồng ý không sử dụng Dịch vụ để thu thập, quản lý hoặc xử lý thông tin nhạy cảm. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm và đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ để thu thập, xử lý hoặc quản lý thông tin nhạy cảm.

Các nội dung nhạy cảm bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, phân biệt chủng tộc, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Tiết lộ bí mật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
 • Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo.
 • Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu.
 • Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.
 • Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân.
 • Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân.
 • Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân.
 • Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
 • Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
 • Sử dụng ngôn ngữ thô tục, lăng mạ; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của người khác.

Trong trường hợp chúng tôi xác định Khách hàng vi phạm các nội dung trên hoặc nhận được đơn khiếu nại hay thông báo của bên thứ ba về dấu hiệu vi phạm (bao gồm của các cơ quan có thẩm quyền), chúng tôi có toàn quyền xóa bất kỳ nội dung nào hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập của Khách hàng.

4. Bảo mật và quyền riêng tư

a. Chính sách quyền riêng tư
Khách hàng vui lòng tham khảo nội dung chi tiết của Chính sách quyền riêng tư (https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-quyen-rieng-tu/), để hiểu hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân từ Khách hàng và về Khách hàng.

b. Xử lý dữ liệu Khách hàng
Các điều khoản của Thỏa thuận xử lý dữ liệu (https://cleeksy.com/phap-ly/thoa-thuan-xu-ly-du-lieu-dpa/) được tham chiếu và áp dụng trong phạm vi bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào, bao gồm Dữ liệu cá nhân. Thỏa thuận xử lý dữ liệu đưa ra cách chúng tôi sẽ thay mặt Khách hàng xử lý Dữ liệu cá nhân liên quan đến Dịch vụ được cung cấp cho Khách hàng theo Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo mật ở khía cạnh hành chính, vật lý và kỹ thuật phù hợp về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu cá nhân như được mô tả trong Thỏa thuận xử lý dữ liệu, bao gồm các Biện pháp Bảo mật trong “Phụ lục 2” của “Thỏa thuận xử lý dữ liệu”.

Khi Khách hàng nhận thấy có bất kỳ sự xâm phạm hoặc sử dụng trái phép đối với tài khoản, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức đến email legal@cleeksy.com để được hỗ trợ và khắc phục sự cố sớm nhất, tránh gây thiệt hại cho Khách hàng; trường hợp sự cố liên quan đến bên thứ ba, Khách hàng có trách nhiệm phối hợp giải quyết với các bên liên quan.

Để tự bảo vệ mình, Khách hàng có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin truy cập vào Nền tảng phần mềm, bảo đảm đăng xuất tài khoản sau mỗi phiên sử dụng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hoạt động của tài khoản. Chúng tôi khuyến khích Khách hàng sử dụng mật khẩu đủ mạnh, đổi mật khẩu sau khi cung cấp tài khoản cho bên thứ ba. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng Nền tảng phần mềm trong tầm kiểm soát và an toàn. Khách hàng hiểu và đảm bảo thiết bị trong tình trạng kết nối internet để dữ liệu Khách hàng đang xem trên Nền tảng phần mềm là dữ liệu mới nhất của hệ thống. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào do lỗi bất cẩn của Khách hàng.

c. Lưu giữ, xóa và truy xuất dữ liệu khách hàng.
Để biết thêm thông tin về việc lưu giữ và xóa Dữ liệu khách hàng, vui lòng xem phần Trách nhiệm của Cleeksy trong Thỏa thuận xử lý dữ liệu của chúng tôi.

5. Công khai

Khách hàng cấp cho chúng tôi quyền thêm tên và logo công ty của Khách hàng vào danh sách Khách hàng và trang web của chúng tôi. Khách hàng có thể từ chối việc sử dụng này bằng liên hệ qua email legal@cleeksy.com.

IV. Gói giải pháp và thanh toán

1. Giải pháp và gói dịch vụ

a. Giải pháp
Là nền tảng vận hành doanh nghiệp tích hợp và mở, Cleeksy cung cấp 03 (ba) gói giải pháp chính, bao gồm: (1) Giải pháp không gian làm việc số, (2) Giải pháp quy trình vận hành, (3) Giải pháp xây dựng ứng dụng.

Tham khảo bảng tính năng của các giải pháp được công khai và cập nhật trực tiếp tại Nền tảng phần mềm Cleeksy.

b. Gói dịch vụ
Mỗi giải pháp bao gồm các gói dịch vụ khác nhau tùy thuộc vào quy mô, nhu cầu sử dụng của các phân nhóm Khách hàng khác nhau. Khách hàng có thể mua trọn bộ giải pháp và lựa chọn ghép các gói dịch vụ tương ứng, số lượng người dùng phù hợp với từng giải pháp.

Trong đó, giải pháp Không gian làm việc số là giải pháp khởi động của toàn bộ nền tảng Cleeksy. Để sử dụng giải pháp Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng, Khách hàng cần mua các giải pháp này cùng với giải pháp Không gian làm việc số.

Gói dịch vụ Không gian làm việc số Quy trình vận hành Xây dựng ứng dụng
Free Miễn phí
Starter Có phí Có phí Có phí
Standard Có phí Có phí Có phí
Premium Có phí

c. Thay đổi gói giải pháp
Vào bất kỳ thời điểm nào, Khách hàng có thể lựa chọn (i) nâng cấp, (ii) giảm cấp hoặc (iii) mở rộng dung lượng gói giải pháp.

(i) Hoạt động nâng cấp: có hiệu lực ngay tại thời điểm Khách hàng chuyển đổi và thanh toán. Phí dịch vụ còn thừa của gói hiện tại sẽ được khấu trừ cho gói thanh toán mới.

(ii) Hoạt động giảm cấp: bắt đầu có hiệu lực vào chu kỳ thanh toán tiếp theo. Chi tiết việc tính toán lại khoản Phí Dịch vụ được nêu tại Chính sách thanh toán và hoàn hủy (https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-thanh-toan-va-hoan-huy/).

(iii) Mở rộng dung lượng: Trong trong trường hợp Khách hàng sử dụng tối đa dung lượng được cung cấp tại các gói giải pháp, Khách hàng có thể lựa chọn chỉ mua dung lượng của hạng mục mình có nhu cầu mà không cần phải nâng cấp lên gói Dịch vụ cao hơn.

Mức phí của dung lượng mở rộng được tính theo đơn vị tài khoản doanh nghiệp và thanh toán theo tháng. Tham khảo bảng giá dung lượng mở rộng được công khai và cập nhật tại Nền tảng phần mềm.

2. Chính sách thanh toán

Với các bảng giá chi tiết có thể tham khảo tại Nền tảng phần mềm như nêu tại Mục 1 trên, Cleeksy áp dụng các phương thức thanh toán với các chu kỳ thanh toán linh hoạt cùng các ưu đãi thanh toán được nêu chi tiết tại chính sách thanh toán & hoàn hủy.

Vui lòng tham khảo Chính sách thanh toán & hoàn hủy tại https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-thanh-toan-va-hoan-huy/.

V. Thời hạn hiệu lực, tạm dừng và chấm dứt Dịch vụ

1. Thời hạn hiệu lực

a. Thời hạn & gia hạn
Thỏa thuận này bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và sẽ có hiệu lực cho đến khi hết hạn hoặc chấm dứt Dịch vụ theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Bất kỳ Đơn đặt hàng nào được thực hiện đều được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này, bất kể việc Đơn đặt hàng đó chấm dứt hoặc hết hạn sớm hơn Thỏa thuận này.

Thời hạn sử dụng ban đầu của Khách hàng sẽ được chỉ định trong Đơn đặt hàng của Khách hàng, trừ khi được chỉ định khác trong Đơn đặt hàng của Khách hàng. Thời hạn sử dụng gói Dịch vụ của Khách hàng sẽ được tự động gia hạn trong trường hợp Khách hàng chọn hình thức Thanh toán tự động gia hạn định kỳ.

b. Thông báo về việc không tiếp tục gia hạn
Trừ khi có quy định khác trong Đơn đặt hàng của Khách hàng, để ngăn việc gia hạn đăng ký của Khách hàng, Khách hàng phải thông báo bằng văn bản về việc không tiếp tục gia hạn. Khách hàng có thể gửi thông báo không tiếp tục gia hạn này cho chúng tôi bằng cách “Hủy đăng ký” trên Nền tảng phần mềm theo hướng dẫn này https://support.cleeksy.com/dang-ky-va-thanh-toan/huy-goi-da-dang-ky/.

2. Tạm dừng Dịch vụ

Tạm ngừng Dịch vụ nghĩa là việc tạm thời hạn chế một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng Dịch vụ. Việc hạn chế này có thể không cho phép Khách hàng được truy cập vào Dịch vụ hoặc có thể truy cập được Dịch vụ nhưng không thể sử dụng một số tính năng nào đó của gói Dịch vụ.

a. Tạm dừng vì Khách hàng thực hiện các hành vi vi phạm
Cho mục đích đảm bảo sự an toàn của Nền tảng phần mềm, chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập của bất kỳ Người dùng nào vào bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm pháp luật hoặc các điều khoản của Thỏa thuận này. Trong trường hợp này, Cleeksy sẽ thông báo trước một thời hạn hợp lý cho Khách hàng bằng văn bản hoặc email hoặc điện thoại hoặc trên Nền tảng phần mềm mà Khách hàng đang sử dụng, trừ trường hợp Cleeksy nhận thấy vi phạm của Khách hàng là vi phạm nghiêm trọng và cần thiết tạm dừng ngay lập tức mà không cần thông báo trước để hạn chế thiệt hại tùy từng trường hợp.

Chúng tôi có thể xem xét và xóa bất kỳ Dữ liệu Khách hàng hoặc Tài liệu Khách hàng nào mà chúng tôi xác định là vi phạm các Điều khoản này hoặc vi phạm Chính sách mục đích sử dụng được cho phép (https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-muc-dich-su-dung-duoc-phep-aup/), với điều kiện là chúng tôi không có nghĩa vụ (trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác) sàng lọc trước, kiểm soát, giám sát hoặc chỉnh sửa Dữ liệu Khách hàng hoặc Tài liệu Khách hàng của bạn.

b. Tạm dừng do không thanh toán
Trừ khi được sự chấp thuận của Cleeksy, trường hợp Khách hàng không thanh toán và/hoặc thanh toán không đầy đủ khoản phí Dịch vụ đến hạn trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày Cleeksy thông báo, Cleeksy có quyền tạm dừng quyền truy cập của Khách hàng vào một phần hoặc tất cả tính năng của gói Dịch vụ sau khi kết thúc thời hạn 07 (bảy) ngày nêu trên.

Để làm rõ, Cleeksy không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các thiệt hại của Khách hàng (nếu có) phát sinh từ việc tạm dừng Dịch vụ này.

c. Tạm dừng vì thiệt hại hiện tại
Nếu việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng:

(i) đang bị từ chối vì hoạt động tấn công dịch vụ hoặc hoạt động gây rối khác,

ii) đang được sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công dịch vụ hoặc hoạt động gây rối khác,

(iii) đang tạo lỗ hổng bảo mật cho Dịch vụ,

(iv) đang tiêu tốn băng thông hoặc dung lượng lưu trữ quá mức hợp lý, hoặc

(v) đang gây hại cho chúng tôi hoặc những người khác, thì chúng tôi có thể, bằng thông báo điện tử hoặc điện thoại cho Khách hàng, đình chỉ tất cả hoặc bất kỳ quyền truy cập nào vào Dịch vụ đăng ký.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để giới hạn việc tạm dừng với những phần bị ảnh hưởng của Dịch vụ và mỗi bên sẽ nỗ lực hợp lý để giải quyết kịp thời các vấn đề gây ra việc tạm dừng Dịch vụ. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này hạn chế quyền chấm dứt của chúng tôi vì lý do nêu trên, nếu chúng tôi xác định rằng Khách hàng đang hành động hoặc đã hành động theo cách ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi và/hoặc khách hàng của chúng tôi.

d. Tạm dừng để phục vụ việc bảo trì, nâng cấp, sửa lỗi hoặc để khắc phục các sự cố về an ninh thông tin hoặc yêu cầu kỹ thuật.

e. Tạm dừng và chấm dứt Dịch vụ Miễn phí
Chúng tôi có thể tạm dừng, giới hạn hoặc chấm dứt Dịch vụ miễn phí vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản đăng ký Dịch vụ miễn phí của Khách hàng do Khách hàng không hoạt động liên tục trên Nền tảng phần mềm trong vòng 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày, việc chấm dứt tài khoản được Cleeksy thông báo cho Khách hàng trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến chấm dứt.

3. Chấm dứt Dịch vụ

a. Chấm dứt Dịch vụ trước khi hết hạn
Khách hàng có thể chọn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc Thời hạn sử dụng đã đăng ký bất cứ lúc nào, tuy nhiên chúng tôi sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí trả trước hoặc Phí đăng ký chưa sử dụng. Tài khoản của Khách hàng vẫn được duy trì cho đến khi kết thúc thời hạn đã đăng ký.

b. Chấm dứt Dịch vụ theo sự kiện
Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ đăng ký vì các lý do sau: (i) một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ quy định tại Thoả thuận này mà không khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục từ bên còn lại; hoặc (ii) các bên có thoả thuận bằng văn bản về việc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ; hoặc (iii) Hết thời hạn sử dụng gói Dịch vụ và các bên thống nhất không tiếp tục gia hạn; hoặc (iv) do sự kiện bất khả kháng nêu tại Thoả thuận này; hoặc (v) ngay lập tức, nếu bên kia trở thành đối tượng của một đơn yêu cầu phá sản hoặc bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác liên quan đến mất khả năng thanh toán, ngừng kinh doanh, thanh lý hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ.

Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách thông báo cho Khách hàng trước 30 (ba mươi) ngày nếu chúng tôi xác định rằng Khách hàng đang hoặc đã thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi và/hoặc khách hàng của chúng tôi.

c. Hiệu lực của việc chấm dứt hoặc hết hạn
Nếu hoạt động đăng ký Dịch vụ có trả phí của Khách hàng bị chấm dứt hoặc hết hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Khách hàng Dịch vụ miễn phí do chúng tôi cung cấp, trừ trường hợp Thỏa thuận bị chấm dứt do Khách hàng thuộc trường hợp bị chấm dứt vì các lý do được quy định tại Điểm (i) và Điểm (v) Mục b khoản này. Khách hàng sẽ tiếp tục tuân theo Thỏa thuận này miễn là Khách hàng có quyền truy cập vào tài khoản Cleeksy.

Bất kể việc chấm dứt Dịch vụ theo các điều khoản này, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Cleeksy đầy đủ các khoản công nợ phí Dịch vụ còn tồn đọng trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày chấm dứt Dịch vụ.

Việc xử lý khoản phí Dịch vụ đã thanh toán nhưng chưa sử dụng của Khách hàng được thực hiện như sau:

 • Trường hợp Cleeksy chấm dứt Dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký theo Điểm (i) thuộc Mục b Điều 3 này, Cleeksy sẽ không hoàn trả cho Khách hàng bất kỳ khoản phí Dịch vụ trả trước nhưng chưa sử dụng.
 • Trường hợp Cleeksy chấm dứt Dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký theo Điểm (ii), (iii), (iv) và (v) thuộc Mục b Điều 3 này, việc xử lý khoản phí Dịch vụ trả trước nhưng chưa sử dụng sẽ do các bên thỏa thuận tại thời điểm đó.

4. Thay đổi, nâng cấp hoặc tạm dừng Dịch vụ trên hệ thống

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải thiện Dịch vụ và Website của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng, tính năng, yêu cầu và chúng tôi có thể tạm ngừng (trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép) hoặc dừng hoàn toàn hoặc một phần Dịch vụ của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi có thể chấm dứt việc Khách hàng sử dụng gói Dịch vụ có liên quan đến việc chúng tôi thay đổi tính năng của Nền tảng phần mềm. Để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành thông báo trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự kiến chấm dứt và hoàn trả lại cho Khách hàng khoản phí đã thanh toán nhưng chưa sử dụng tương ứng với thời gian sử dụng đã đăng ký.

IV. Chính sách bảo trì và hỗ trợ

1. Bảo trì và vận hành Dịch vụ

Trong các nỗ lực hợp lý, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tình trạng sẵn sàng phục vụ của Dịch vụ hàng tháng là 99%. Trong các trường hợp Dịch vụ ngừng hoạt động theo Lịch bảo trì, chúng tôi sẽ nỗ lực hạn chế tình trạng gián đoạn không vượt quá 08 (tám) giờ và thông báo trước 07 (bảy) ngày cho Khách hàng về kế hoạch này.

Trong trường hợp chúng tôi không đáp ứng được thỏa thuận về mức độ sẵn sàng của Dịch vụ, chúng tôi sẽ bồi thường cho Khách hàng một khoản tín dụng Dịch vụ vào Tài khoản doanh nghiệp. Trong đó, đối với khoản tín dụng Dịch vụ này, Khách hàng có thể sử dụng để thanh toán chi phí Dịch vụ cho chu kỳ thanh toán tiếp theo. Khoản tín dụng Dịch vụ này không thể quy đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng cho Tài khoản doanh nghiệp khác.

Để nhận được phí bồi thường được nêu trên, Khách hàng cần phải thông báo cho Cleeksy trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi Khách hàng đủ kiều kiện nhận phí bồi thường.

2. Chăm sóc và hỗ trợ

Đội ngũ chăm sóc Khách hàng cung cấp cho Khách hàng các hình thức hỗ trợ sau:

 • Đối với các khách hàng sử dụng miễn phí, chúng tôi cung cấp các hỗ trợ miễn phí từ hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng của Dịch vụ, và từ trang Cộng đồng chúng tôi tạo ra để Khách hàng đặt câu hỏi và nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng từ các Khách hàng khác.
 • Đối với các Khách hàng có trả phí để sử dụng Dịch vụ, đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ Khách hàng qua các hình thức email, số điện thoại trong khung giờ từ 8:30 – 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian trả lời một yêu cầu hỗ trợ được quy định khác nhau cho từng cấp gói Dịch vụ. Tham khảo chi tiết chăm sóc khách hàng tại đây.
 • Trong trường hợp hệ thống Dịch vụ ngừng hoạt động trong vòng 01 (một) giờ liên tục, Khách hàng có thể liên lạc vào số hotline của hệ thống qua số 0901960959 để được hỗ trợ.

3. Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bị mất

Nền tảng phần mềm sao lưu định kỳ tự động các dữ liệu Khách hàng, trong trường hợp dữ liệu Khách hàng bị mất khi xảy ra các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát như thiên tai bao gồm động đất, lũ lụt, bão, hỏa hoạn và lở đất; hoặc lý do chính trị bao gồm chiến tranh, rối loạn dân sự hoặc quân sự và hành động khủng bố, chúng tôi có thể hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu gần nhất được hệ thống tự động lưu lại trong một khoảng thời hạn hợp lý.

4. Chính sách xử lý khiếu nại

Chúng tôi chịu trách nhiệm tiếp nhận và trả lời trực tiếp Khách hàng các yêu cầu khiếu nại liên quan đến việc cung cấp và chất lượng Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề kỹ thuật tại Nền tảng phần mềm.

Cách thức gửi khiếu nại: Khách hàng có thể gửi khiếu nại để chúng tôi hỗ trợ xử lý đến email legal@cleeksy.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0901960959 để được đội ngũ tư vấn của chúng tôi hỗ nhanh nhất.

Thời gian giải quyết khiếu nại: tối đa là 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của Khách hàng, trừ trường hợp việc giải quyết khiếu nại cần xử lý trong thời gian dài hơn, chúng tôi sẽ thông báo đến Khách hàng về Thời gian giải quyết khiếu nại cụ thể trong các trường hợp đó. Việc giải quyết khiếu nại được ưu tiên giải quyết thông qua việc thương lượng trên tinh thần thiện chí của các bên để đạt được sự hòa giải hợp lý nhất.

Đối với các yêu cầu tra soát, khiếu nại liên quan tới giao dịch được thực hiện thông qua các đối tác cổng thanh toán được đặt trên hệ thống Nền tảng phần mềm, Khách hàng có thể gửi yêu cầu tra soát đến trực tiếp đơn vị cổng thanh toán hoặc Cleeksy để được hỗ trợ kiểm tra và đối soát.

VII. Sở hữu trí tuệ

1. Nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ

Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng Nền tảng phần mềm được phát triển và sở hữu duy nhất bởi công ty Cổ phần Cleeksy. Việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ và truy cập Nền tảng phần mềm của chúng tôi không đồng nghĩa với việc chúng tôi chuyển nhượng cho Khách hàng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Nền tảng phần mềm và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi liên quan đến Nền tảng phần mềm.

Đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tên, biểu tượng, nhãn hiệu;
 • Nền tảng công nghệ, phần mềm, giao diện phần mềm, thiết kế phần mềm;
 • Văn bản, thông tin, nội dung blog đã được biên tập, nội dung hướng dẫn sử dụng;
 • Hình ảnh, hình minh họa, audio, video, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu đồ họa khác.

Những dữ liệu kể trên cấu thành nên tài sản trí tuệ của chúng tôi, được bảo vệ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Khách hàng cam kết không xâm phạm Bản quyền, Quyền sở hữu trí tuệ, Bí mật kinh doanh của Nền tảng phần mềm và các phần liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi để tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào với bất kể phương thức hay mục đích nào khác ngoại trừ được sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Không có phần nào trong Dịch vụ và Nền tảng phần mềm của chúng tôi có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này. Khách hàng cam kết chịu các hình phạt dân sự và hình sự liên quan, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền đối với việc xâm phạm Bản quyền và quyền sở hữu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Nhãn hiệu và Sở hữu trí tuệ (https://cleeksy.com/phap-ly/nhan-hieu-va-so-huu-tri-tue/).

2. Quyền sử dụng các đề xuất cải thiện Dịch vụ

Chúng tôi khuyến khích tất cả Khách hàng nhận xét về trải nghiệm sử dụng Dịch vụ đã đăng ký hoặc Dịch vụ tư vấn, đưa ra các đề xuất để cải thiện Dịch vụ đó và bình chọn cho các đề xuất mà Khách hàng nhận thấy hữu ích. Khách hàng đồng ý rằng tất cả các nhận xét và đề xuất như vậy sẽ không được bảo mật và chúng tôi sở hữu tất cả các quyền sử dụng và được quyền kết hợp chúng vào Dịch vụ và Nền tảng dịch vụ mà không phải thanh toán hoặc xin sự đồng ý từ Khách hàng.

VIII. Không tiết lộ thông tin mật

Bên nhận có trách nhiệm: (i) bảo vệ tính bảo mật của Thông tin mật của Bên tiết lộ bằng cách đảm bảo Bên nhận có cùng mức độ quan tâm và biện pháp bảo vệ tương đương với Bên tiết lộ, (ii) không sử dụng bất kỳ Thông tin mật nào của Bên tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào ngoài phạm vi của Thỏa thuận này, (iii) không tiết lộ Thông tin mật của Bên tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để cung cấp một số hoặc tất cả các yếu tố của Dịch vụ) và (iv) giới hạn quyền truy cập vào Thông tin mật của Bên tiết lộ đối với những nhân viên, nhà thầu và đại lý của Bên nhận cho các mục đích phù hợp với Thỏa thuận này và những người đã ký thỏa thuận bảo mật với Bên nhận có các biện pháp bảo vệ không kém phần nghiêm ngặt hơn các biện pháp bảo vệ ở đây.

Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin mật của Bên tiết lộ nếu được yêu cầu làm như vậy theo bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào tuy nhiên, với điều kiện là (i) Bên nhận sẽ thông báo kịp thời cho Bên tiết lộ về bất kỳ yêu cầu nào mà qua đó tiết lộ Thông tin mật, đủ để cho phép Bên tiết lộ phản đối yêu cầu và/hoặc tìm kiếm một lệnh bảo vệ thích hợp hoặc, nếu thông báo đó bị pháp luật nghiêm cấm, Bên nhận sẽ tiết lộ phần Thông tin mật tối thiểu được yêu cầu tiết lộ theo ủy quyền pháp lý hiện hành; (ii) Bên nhận sẽ chuyển yêu cầu tới Bên tiết lộ và sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý cho Bên tiết lộ, với chi phí do Bên tiết lộ chịu, để phản đối việc tiết lộ đó hoặc tìm kiếm lệnh bảo vệ, trừ khi Bên nhận bị cấm làm như vậy một cách rõ ràng theo luật hoặc lệnh của tòa án; và (iii) trong mọi trường hợp, Bên nhận sẽ không tiết lộ Thông tin mật cho một bên không phải là cơ quan chính phủ ngoại trừ theo lệnh hợp lệ từ tòa án có thẩm quyền yêu cầu tiết lộ cụ thể, kể cả trong trường hợp Bên tiết lộ từ chối cung cấp sự đồng ý của họ hoặc không trả lời các câu hỏi của Bên nhận liên quan đến yêu cầu tiết lộ Thông tin mật.

IX. Bồi thường

Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và miễn trừ cho chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi khỏi các tổn hại, bằng chi phí của Khách hàng, trước mọi khiếu nại, vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng của bên thứ ba chống lại chúng tôi (và các cán bộ, giám đốc, nhân viên của chúng tôi, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ) bởi một bên thứ ba không liên kết với chúng tôi trong phạm vi Hành động đó dựa trên hoặc phát sinh từ:

(a) việc Khách hàng hoặc chi nhánh, công ty con, công ty liên kết, văn phòng đại diện của Khách hàng sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp Dịch vụ đăng ký,

(b) việc Khách hàng hoặc chi nhánh, công ty con, công ty liên kết, văn phòng đại diện của Khách hàng không tuân thủ hoặc vi phạm Thỏa thuận này,

(c) việc Khách hàng hoặc chi nhánh, công ty con, công ty liên kết, văn phòng đại diện của Khách hàng sử dụng Sản phẩm của bên thứ ba, hoặc

(d) việc bất kỳ người nào khác sử dụng trái phép Dịch vụ bằng thông tin Người dùng của Khách hàng.

Chúng tôi sẽ: thông báo cho Khách hàng bằng văn bản trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi chúng tôi biết về bất kỳ khiếu nại nào như vậy; Khách hàng chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại đó; và cung cấp cho Khách hàng (bằng chi phí của Khách hàng) bất kỳ và tất cả thông tin cũng như hỗ trợ mà Khách hàng yêu cầu một cách hợp lý để xử lý việc giải quyết khiếu nại. Khách hàng sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận giải quyết nào (i) áp đặt nghĩa vụ đối với chúng tôi; (ii) yêu cầu chúng tôi thừa nhận; hoặc (iii) áp đặt trách nhiệm pháp lý không được bao gồm trong các khoản bồi thường này hoặc đặt ra các hạn chế đối với chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

X. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm; trách nhiệm hữu hạn

1. Bảo đảm về hiệu suất Dịch vụ

Chúng tôi đảm bảo rằng: (i) Dịch vụ sẽ được cung cấp theo cách phù hợp với tiêu chuẩn chung của ngành được chấp nhận về tính sẵn sàng của Nền tảng phần mềm, cụ thể là không một hệ thống nào có thể đảm bảo 100% về tính sẵn sàng hoặc ổn định của hệ thống về khía cạnh tốc độ xử lý và (ii) chúng tôi sẽ không cố ý đưa bất kỳ vi-rút hoặc dạng mã độc nào khác vào Dịch vụ; tuy nhiên, với điều kiện là bảo đảm này sẽ không áp dụng cho Khách hàng nếu Khách hàng chỉ sử dụng Dịch vụ miễn phí.

Trong trường hợp không tuân thủ về cam kết bảo đảm này, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để khắc phục sự không phù hợp đó. Nếu chúng tôi không thể khắc phục sự không tuân thủ đó trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày Khách hàng thông báo cho chúng tôi về sự không tuân thủ đó (“Thời hạn khắc phục”), thì một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách cung cấp cho bên kia thông báo bằng văn bản trong vòng ba 30 (mươi ngày) ngày sau khi kết thúc Thời hạn Khắc phục. Nếu Khách hàng chấm dứt Thỏa thuận vì lý do này, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả mọi khoản phí trả trước nhưng chưa sử dụng.

Chúng tôi sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào theo phần này nếu sự không phù hợp do hoặc dựa trên: (i) bất kỳ sự kết hợp nào của Dịch vụ đăng ký với bất kỳ phần cứng, phần mềm, thiết bị hoặc dữ liệu nào không do chúng tôi cung cấp, (ii) sửa đổi Dịch vụ bởi bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài chúng tôi hoặc sửa đổi Dịch vụ của chúng tôi theo thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn mà Khách hàng đã cung cấp hoặc (iii) việc sử dụng Dịch vụ vi phạm hoặc nằm ngoài phạm vi của Thỏa thuận này.
Mục này tuyên bố toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của Khách hàng đối với bất kỳ khiếu nại nào được cung cấp theo mục này.

2. Không có thiệt hại gián tiếp

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, bất cứ Bên nào hoặc các đơn vị liên kết của Bên nào sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc do trách nhiệm hoặc mất lợi nhuận, doanh thu, dữ liệu hoặc cơ hội kinh doanh phát sinh ngoài hoặc liên quan đến thỏa thuận này, dù đó là một hành động trong hợp đồng hay ngoài hợp đồng và bất cứ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý.

3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Ngoại trừ trách nhiệm pháp lý của Khách hàng về việc thanh toán phí, trách nhiệm pháp lý của Khách hàng phát sinh từ các nghĩa vụ của Khách hàng theo mục ‘Bồi thường’ và trách nhiệm pháp lý của Khách hàng về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, nếu, bất kỳ bên nào hoặc liên kết của bên nào được xác định để có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bên khác, các công ty liên kết hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, các bên đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm pháp lý của một bên và các công ty liên kết của bên này sẽ được giới hạn ở một số tiền bằng tổng số tiền đã trả hoặc phải trả cho Dịch vụ đã đăng ký trong giai đoạn 12 (mười hai) tháng trước sự kiện làm phát sinh khiếu nại; Tuy nhiên, giới hạn này sẽ không áp dụng với Khách hàng nếu Khách hàng chỉ sử dụng các Dịch vụ miễn phí và trong trường hợp này, nếu chúng tôi xác định có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng các Dịch vụ miễn phí, thì chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý tổng thể sẽ được giới hạn ở 01 (một) triệu Việt Nam đồng.

Khi Khách hàng không đồng ý với giới hạn trách nhiệm pháp lý này, chúng tôi sẽ không cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.

4. Miễn trừ trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều khoản này

5. Sản phẩm của bên thứ ba

Chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các sản phẩm của bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng. Đồng thời, chúng tôi không cam kết có thể đáp ứng yêu cầu tích hợp Nền tảng phần mềm Cleeksy với phần mềm nào Khách hàng đang sử dụng từ bên thứ ba.

Theo đó, Khách hàng có trách nhiệm tìm hiểu kỹ sản phẩm của chúng tôi và trao đổi để được đội ngũ Cleeksy tư vấn đầy đủ trước khi sử dụng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của Khách hàng khi sử dụng Nền tảng phần mềm Cleeksy.

Trường hợp Nền tảng phần mềm Cleeksy có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, như thông tin thanh toán… Cleeksy không đảm bảo về tính chính xác của các thông tin do bên thứ ba cung cấp cho Khách hàng, theo đó, Khách hàng phải tự tìm hiểu và cân nhắc việc sử dụng các dịch vụ này.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Cleeksy đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp khi Khách hàng sử dụng dịch vụ do các đối tác bên thứ ba cung cấp trên Nền tảng phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiệt hại, mất mát về thông tin, dữ liệu do Khách hàng tự chia sẻ cho đối tác bên thứ ba, dịch vụ của bên thứ ba gặp sự cố. Đối với các sự cố từ hệ thống của đối tác bên thứ ba, thời gian khắc phục sẽ theo thông báo của đối tác bên thứ ba đó.

XI. Các điều khoản khác

1. Sửa đổi và không từ bỏ

Chúng tôi có thể sửa đổi bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Thỏa thuận bằng cách đăng phiên bản sửa đổi tại https://cleeksy.com/phap-ly/dieu-khoan-dich-vu/. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực và ràng buộc vào ngày làm việc tiếp theo sau khi được đăng. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Khách hàng thông báo về sửa đổi này qua email hoặc thông báo trong ứng dụng.
Khi Cleeksy cập nhật lại bản Điều khoản này, trường hợp xét thấy Khách hàng cần được tiếp cận và nắm bắt kịp thời các nội dung mới của bản Điều khoản, để tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Nền tảng phần mềm, Khách hàng cần chọn vào ô đồng ý với các cập nhật của bản Điều khoản.

Trong các trường hợp khác mà Cleeksy xét thấy không cần thiết yêu cầu Khách hàng chọn vào ô đồng ý vì lý do các điều chỉnh của bản Điều khoản không ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Khách hàng, việc Khách hàng im lặng và tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Nền tảng phần mềm Cleeksy được xem là đã đồng ý với các điều chỉnh của bản Điều khoản.

Trường hợp chúng tôi không còn có thể cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng một cách hợp lý theo các điều khoản trước khi sửa đổi (ví dụ: nếu việc sửa đổi là bắt buộc theo luật hoặc do thay đổi sản phẩm chung), thì Thỏa thuận và/hoặc Dịch vụ bị ảnh hưởng sẽ chấm dứt khi thông báo của chúng tôi được gửi đến Khách hàng và chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả mọi khoản phí trả trước nhưng chưa sử dụng bao gồm việc sử dụng Dịch vụ sau khi chấm dứt theo điều khoản “Hiệu lực của việc chấm dứt hoặc hết hạn” của Thỏa thuận này.

Không có sự chậm trễ nào trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào hoặc việc không phản đối sẽ là sự từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Việc từ bỏ một lần sẽ không có nghĩa là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào trong bất kỳ trường hợp nào trong tương lai.

2. Trường hợp bất khả kháng

a. Sự Kiện Bất Khả Kháng là bất kỳ trường hợp nào không thể lường trước được, vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của một bên và làm cho bên đó không thể tuân thủ hay thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn chiến tranh hoặc các hành động khác của lực lượng quân sự, khủng bố, bạo loạn, bạo động dân sự, phá hoại, hành động phá phách, hành động hoặc hạn chế của chính quyền hoặc của các cơ quan công quyền khác, tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên khác hoặc thiên tai (nhưng không bao gồm các cuộc đình công bất hợp pháp và đóng cửa gây áp lực), tin tặc tấn công, mất điện diện rộng, sự cố internet.

b. Trong trường hợp một trong các bên bị trì hoãn hay bị cản trở thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này do Sự Kiện Bất Khả Kháng (Sau đây gọi tắt là “Bên Bị Ảnh Hưởng”), Bên Bị Ảnh Hưởng phải:

i. thông báo cho bên kia bằng văn bản về Sự Kiện Bất Khả Kháng và chứng cứ chứng minh hợp lý về sự kiện đó trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu Sự Kiện Bất Khả Kháng;

ii. gửi văn bản thông báo về sự trì hoãn hay cản trở cho bên kia ngay khi có thể một cách hợp lý và nêu rõ ngày bắt đầu cũng như phạm vi của việc trì hoãn hay cản trở đó, lý do trì hoãn hay cản trở và khoảng thời gian ước lượng của việc trì hoãn hay cản trở đó;

iii. sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để giảm thiểu tác động của sự trì hoãn hay cản trở đó đối với việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này; và

iv. phục hồi việc thực hiện các nghĩa vụ của mình ngay khi có thể một cách hợp lý sau khi loại bỏ được lý do trì hoãn hay cản trở.

Nếu Bên Bị Ảnh Hưởng không đáp ứng hay thực hiện các điều kiện nói trên trong thời gian quy định thì Bên Bị Ảnh hưởng vẫn bị coi là vi phạm Thỏa thuận và phải chịu mọi nghĩa vụ khắc phục hậu quả theo Thỏa thuận này.

c. Khi xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, trừ nghĩa vụ thanh toán, thời gian quy định để thực hiện nghĩa vụ khác của các bên theo Thỏa thuận sẽ được kéo dài tương ứng với thời gian của thời gian ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng cũng như thời gian cần thiết để loại bỏ hậu quả của chúng.

d. Nếu Thỏa thuận không thể thực hiện do Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài quá 90 (chín mươi) ngày liên tục, bất kỳ Bên nào cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức bằng việc gửi văn bản thông báo cho Bên kia.

3. Phát tán vi-rút

Chúng tôi không thể và không bảo đảm rằng các tập tin do Khách hàng, Người dùng cuối tải xuống từ việc sử dụng Dịch vụ trên Nền tảng phần mềm thông qua đường truyền Internet hoàn toàn không có chứa vi-rút hoặc các loại mã độc hại. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện đủ các thủ tục kiểm tra và cài các loại phần mềm chống vi-rút để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bị gây ra bởi các cuộc tấn công của vi-rút hoặc lây nhiễm mã độc hại cho các thiết bị điện tử, chương trình máy tính, dữ liệu hay tài liệu độc quyền của Khách hàng.

4. Nguồn tải Nền tảng phần mềm

Trường hợp Khách hàng tải Nền tảng phần mềm Cleeksy từ App Store của Apple hoặc Google Play của Google, Điều khoản này là các thỏa thuận giữa Cleeksy và Khách hàng, Apple hoặc Google không phải là một bên tham gia vào Điều khoản này.
Đồng thời, các điều khoản sử dụng của Apple và Google sẽ được ưu tiên áp dụng chỉ đối với việc Khách hàng sử dụng các ứng dụng của các đơn vị này để tải xuống Nền tảng phần mềm Cleeksy.

5. Mối quan hệ của các Bên

Khách hàng đồng ý rằng các bên không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, tuyển dụng hoặc đại lý nào tồn tại thông qua Thỏa thuận này.

Trong và sau khi kết thúc thời hạn sử dụng Dịch vụ, Các Bên cam kết không vu khống, nói xấu, thực hiện các hành vi khác nhằm gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu của mỗi Bên.

6. Tuân thủ Pháp luật

Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật Việt Nam trong việc cung cấp Dịch vụ và quá trình xử lý Dữ liệu Khách hàng. Chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết để đáp ứng yêu cầu, quy định của pháp luật từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này hoặc Đơn đặt hàng vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được theo pháp luật hiện hành, điều khoản vô hiệu, trái pháp luật và không thể thực hiện được đó sẽ được thay thế bằng một điều khoản có hiệu lực, phù hợp với quy định pháp luật và có thể thực hiện được phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu. Hiệu lực và việc thực hiện các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực.

8. Phương thức liên hệ giữa các Bên

Gửi đến Cleeksy: Thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ liên hệ được nêu tại mục thông tin liên hệ của Thỏa thuận này.
Gửi đến Khách hàng: Thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ của Khách hàng như được cung cấp trong phần thông tin tài khoản Cleeksy tại Nền tảng phần mềm. Chúng tôi có thể đưa ra thông báo điện tử bằng cách gửi đến địa chỉ email được cung cấp trong phần thông tin tài khoản của Khách hàng hoặc gửi thông báo thông qua mục Thông báo tại Nền tảng phần mềm. Chúng tôi có thể thông báo cho Khách hàng bằng cách gọi điện thoại đến các số điện thoại được cung cấp trong phần thông tin tài khoản. Khách hàng phải cập nhật tất cả các thông tin tài khoản của mình khi có thay đổi cho mục đích nhận được thông báo từ Cleeksy một cách kịp thời.

9. Phạm vi toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này (bao gồm các Đơn đặt hàng và các chính sách kèm theo), cùng với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi là toàn bộ thỏa thuận giữa Khách hàng và Cleeksy về việc cung cấp Dịch vụ và thay thế tất cả các đề xuất và thỏa thuận khác giữa Khách hàng và Cleeksy bất kể bằng hình thức điện tử, bằng lời nói hay bằng văn bản. Chúng tôi không bị ràng buộc nghĩa vụ với bất kỳ việc cung cấp thêm các tính năng của Nền tảng phần mềm được phát triển tùy từng thời điểm.

10. Chuyển nhượng

Khách hàng không được chuyển nhượng, chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng nêu tại Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, trừ trường hợp sáp nhập, tổ chức lại, mua bán toàn bộ tài sản của Khách hàng dẫn đến thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp của Khách hàng với điều kiện là bên nhận chuyển nhượng/chuyển giao Thỏa thuận này không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc gián tiếp của Cleeksy theo đánh giá của chúng tôi.

Cleeksy có quyền chuyển nhượng, chuyển giao việc thực hiện Thỏa thuận này cho bất kỳ đơn vị nào của Cleeksy hoặc trong trường hợp mua bán, sáp nhập, tổ chức lại, bán toàn bộ tài sản của Cleeksy dẫn đến thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp của Cleeksy. Để tránh hiểu nhầm, bên nhận chuyển nhượng/chuyển giao cam kết đảm bảo các quyền của Khách hàng vẫn được tiếp tục duy trì theo Thỏa thuận này.

11. Không có người thụ hưởng bên thứ ba

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, dù được minh thị rõ ràng hay ngụ ý, nhằm mục đích cấp cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức bên thứ ba nào bất kỳ quyền, lợi ích đối với Thỏa thuận này dưới bất kỳ hình thức nào.

12. Hợp đồng dịch vụ

Thỏa thuận này được xem như là hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Khách hàng và Cleeksy.

13. Quyền hạn

Mỗi bên tuyên bố và đảm bảo với bên kia rằng mình có toàn quyền và thẩm quyền để ký kết Thỏa thuận này; Thỏa thuận này là ràng buộc và có hiệu lực thi hành theo các điều khoản này với các bên ký kết. Khách hàng cũng đảm bảo và tuyên bố rằng Khách hàng có quyền đảm bảo rằng Người dùng cuối của Khách hàng cũng tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.

14. Quyền ưu tiên

Trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản của Thỏa thuận và Đơn đặt hàng, các điều khoản của Đơn đặt hàng sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi Đơn đặt hàng đó.

15. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu tài khoản giữa hai hoặc nhiều bên, chúng tôi có quyền quyết định (bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản) và quyết định của chúng tôi là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc tất cả các bên liên quan.

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa chúng tôi với Khách hàng, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc thiện chí, tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.

16. Ngôn ngữ

Thỏa thuận này và các hỗ trợ hướng dẫn sử dụng Dịch vụ được lập bằng tiếng Việt.

17. Luật áp dụng

Thỏa thuận này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

Khách hàng có thể liên hệ chúng tôi để giải đáp thắc mắc và xử lý bất kỳ yêu cầu liên quan đến Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư qua các kênh liên hệ sau:

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY
Bộ phận pháp lý
Địa chỉ: Số 27 đường Chế Viết Tấn, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0901960959
Email: legal@cleeksy.com