Sản phẩm
Giải pháp
Tài nguyên
TÍNH NĂNG

Quản lý công việc

Tổ chức trực quan, cộng tác liền mạch

Xây dựng ứng dụng

Vận hành quy trình nghiệp vụ trôi chảy

Quản lý quy trình

Liên kết chuỗi giá trị liên phòng ban

KHÁM PHÁ SẢN PHẨM
Kham pha san pham 1

Đăng ký sử dụng miễn phí và trải nghiệm các bài học được thiết kế dành riêng cho bạn, bất kỳ lúc nào!

PHÒNG BAN

Marketing

Tối ưu hiệu suất marketing, thúc đẩy chuyển đổi

Kinh doanh

Tinh gọn hoạt động bán hàng, tăng doanh thu 

Nhân sự

Xây dựng đội ngũ nhân sự hiệu suất cao

Vận hành

Vận hành trôi chảy trên toàn doanh nghiệp

Thu mua

Ra quyết định thu mua dựa trên dữ liệu

TÀI NGUYÊN

Thư viện mẫu

Template áp dụng cho từng phòng ban

Video hướng dẫn

Khám phá chuỗi video hướng dẫn đơn giản

Trung tâm hỗ trợ

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Cộng đồng

Hỏi đáp, kết nối với cộng đồng người dùng

Blog

Tối ưu vận hành doanh nghiệp số

Quản lý công việc

Cải thiện hiệu suất với không gian làm việc tinh gọn

Mang đến bức tranh tổng quan về dòng chảy công việc cho mọi thành viên trong tổ chức, từ cấp quản lý đến thực thi.

Quan-ly-cong-viec-va-du-an-trong-doanh-nghiep
LẬP KẾ HOẠCH

Điều phối dự án tự tin,
phân bổ tài nguyên hiệu quả

Kiem-soat-pham-vi-cong-viec-va-du-an-chat-che-1
Phan-bo-nguon-luc-truc-quan-1
Bam-sat-tien-do-du-an-ban-giao-ket-qua-dung-han
Tu-dong-hoa-quy-trinh-trien-khai-cong-viec
Thich-ung-nhanh-chong-voi-su-thay-doi-1
DANH SÁCH
Kiểm soát phạm vi công việc chặt chẽ

Lập danh sách và phân nhóm công việc nhanh chóng. Phát hiện và bổ sung công việc còn sót, kiểm soát nguồn lực và phạm vi dự án dễ dàng.

Kiem-soat-pham-vi-cong-viec-va-du-an-chat-che-1
KANBAN
Phân bổ nguồn lực trực quan

Tổ chức dự án trực quan theo giai đoạn, tăng cường khả năng hiển thị tiến độ. Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Bất cứ ai cũng có thể biết mình cần làm gì, mức độ ưu tiên và thời hạn.

Phan-bo-nguon-luc-truc-quan-1
LỊCH TRÌNH
Làm chủ tiến độ, bàn giao đúng hạn

Theo sát dòng thời gian dự án và xác định các cột mốc quan trọng. Điều phối công việc chồng chéo và xử lý phát sinh kịp thời.

Bam-sat-tien-do-du-an-ban-giao-ket-qua-dung-han
LUỒNG CÔNG VIỆC
Tự động hóa quy trình triển khai

Đồng bộ phương thức triển khai trên toàn dự án với các giai đoạn và mục tiêu rõ ràng. Tự động hóa chuyển tiếp công việc qua các giai đoạn, đảm bảo luồng vận hành liền mạch.

Tu-dong-hoa-quy-trinh-trien-khai-cong-viec
QUẢN LÝ CHU KỲ (SPRINT)
Ứng biến linh hoạt với thay đổi

Chia nhỏ dự án thành chu kỳ 1-4 tuần. Thực thi kế hoạch ngắn hạn, bám sát thực tế, linh hoạt điều chỉnh. Nhanh chóng đạt được thắng lợi ngắn hạn sau mỗi chu kỳ.

Thich-ung-nhanh-chong-voi-su-thay-doi-1
TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

Thực thi nhanh chóng, cộng tác nhịp nhàng

Giao-tiep-hieu-qua-cong-tac-lien-phong-ban-muot-ma-3
Chia-nho-cong-viec-phuc-tap-thanh-don-gian-2
Khong-mat-dau-cong-viec-quan-trong
Chia-se-tai-lieu-thong-suot-tren-toan-du-an
Thu-thap-thong-tin-tap-trung-giam-su-phan-tan
CỘNG TÁC
Giao tiếp hiệu quả, cộng tác liên phòng ban mượt mà

Tập trung mọi thông tin cần thiết cho công việc trên cùng một nền tảng. Thúc đẩy cộng tác và trao đổi thông tin hiệu quả.

Giao-tiep-hieu-qua-cong-tac-lien-phong-ban-muot-ma-3
CÔNG VIỆC THỰC THI
Chia nhỏ công việc phức tạp thành đơn giản

Xác định các bước cụ thể để thực hiện công việc. Hỗ trợ triển khai nhanh chóng, hạn chế sai sót và rủi ro.

Chia-nho-cong-viec-phuc-tap-thanh-don-gian-2
PHỤ THUỘC
Không mất dấu công việc quan trọng

Thêm công việc phụ thuộc để xác định mối liên kết và trình tự thực hiệc công việc. Hạn chế và tháo gỡ tắc nghẽn kịp thời xuyên suốt lộ trình dự án.

Khong-mat-dau-cong-viec-quan-trong
TÀI LIỆU
Chia sẻ tài liệu thông suốt

Bổ sung thông tin bối cảnh công việc nhanh chóng với tài liệu đính kèm. Tối ưu hóa việc tìm kiếm và truy cập thông qua kho tài liệu tập trung.

Chia-se-tai-lieu-thong-suot-tren-toan-du-an
BIỂU MẪU
Thu thập thông tin tập trung, cắt giảm phân tán

Tối ưu hóa thu thập thông tin và dữ liệu nghiệp vụ qua biểu mẫu dễ sử dụng. Hạn chế sai lệch thủ công và thông tin phân tán.

Thu-thap-thong-tin-tap-trung-giam-su-phan-tan
TỐI ƯU NĂNG SUẤT

Nâng cao hiệu suất thực thi, rút ngắn thời gian ra tạo giá trị

Day-nhanh-toc-do-hoan-thanh-cong-viec-1
Dong-goi-cong-thuc-trien-khai-cong-viec-2
Con-duong-tat-de-dao-tao-nhan-vien-1
Tuong-tac-va-lam-viec-moi-luc-moi-noi-1
TỰ ĐỘNG HÓA
Tiết kiệm thời gian, loại bỏ lãng phí

Không còn thao tác thủ công lặp lại với các quy tắc tự động hóa. Thiết lập trong vài phút, tiết kiệm hàng giờ thực thi và quản lý thủ công.

Day-nhanh-toc-do-hoan-thanh-cong-viec-1
MẪU CÔNG VIỆC
Đóng gói công thức triển khai

Cô đọng kinh nghiệm triển khai thành các mẫu công việc tiêu chuẩn, đảm bảo thực thi chính xác, mạch lạc, không bỏ sót các bước quan trọng.

Dong-goi-cong-thuc-trien-khai-cong-viec-2
HƯỚNG DẪN THỰC THI
Con đường tắt để đào tạo nhân viên

Đúc kết công thức thực hiện thành tài liệu hướng dẫn chi tiết. Linh hoạt cải tiến và áp dụng cho mọi quy mô nhân sự, nâng cao hiệu quả đào tạo.

Con-duong-tat-de-dao-tao-nhan-vien-1
DI ĐỘNG
Tương tác và làm việc mọi lúc, mọi nơi 

Phê duyệt, kiểm tra và xử lý công việc nhanh chóng dù bạn đang làm việc tại văn phòng hay đi công tác, không bị gián đoạn bởi khoảng cách hay thời gian.

Tuong-tac-va-lam-viec-moi-luc-moi-noi-1
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG & BÁO CÁO

Đồng bộ tiêu chuẩn chất lượng trên toàn tổ chức

Duy-tri-do-chinh-xac-trong-cong-viec
Dam-bao-ket-qua-cong-viec-luon-dat-chuan-1
Bao-cao-tien-do-thoi-gian-thuc
Ra-quyet-dinh-dua-tren-so-lieu-1
Danh-gia-hieu-suat-lam-viec-cua-nhan-vien-5
DANH SÁCH KIỂM TRA
Duy trì độ chính xác trong công việc

Tạo danh mục kiểm tra dễ dàng, đầy đủ, nhanh chóng. Nâng cao độ chính xác trong quá trình kiểm tra, tăng tính nhất quán và giảm thiểu sai sót.

Duy-tri-do-chinh-xac-trong-cong-viec
PHÊ DUYỆT
Đảm bảo kết quả công việc luôn đạt chuẩn

Xác định các tiêu chí phê duyệt giúp kiểm soát chất lượng chặt chẽ và tuân thủ tiêu chuẩn cho mọi sản phẩm.

Dam-bao-ket-qua-cong-viec-luon-dat-chuan-1
TỔNG QUAN
Báo cáo tiến độ thời gian thực

Theo dõi toàn diện sức khỏe dự án, chỉ số và hoạt động tại một nơi. Cập nhật báo cáo tiến độ theo tình hình thực tế, phát hiện sớm rủi ro tiềm ẩn.

Bao-cao-tien-do-thoi-gian-thuc
THỐNG KÊ
Ra quyết định dựa trên số liệu

Phân tích hiệu suất dự án qua biểu đồ tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định chiến lược và tái phân bổ nguồn lực hợp lý.

Ra-quyet-dinh-dua-tren-so-lieu-1
TRÌNH THEO DÕI THỜI GIAN
Đánh giá hiệu suất thực tế của nhân viên

Đo lường chính xác thời gian thực thi công việc. Hỗ trợ nhà quản lý tối ưu lịch trình làm việc, phân bổ và theo dõi nguồn lực thông minh hơn.

Danh-gia-hieu-suat-lam-viec-cua-nhan-vien-5

Công cụ quản lý công việc cho mọi vai trò và lĩnh vực

VAI TRÒ

Leadership
Lãnh đạo

Đánh giá kết quả hoạt động và ra quyết định chiến lược để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Management
Quản lý

Điều phối tiến độ dự án. Tối ưu phân bổ nguồn lực. Cập nhật báo cáo đến các bên liên quan.

Members
Nhân viên

Thực thi công việc nhanh chóng. Cộng tác và phối hợp liên phòng ban trôi chảy. Tối ưu hóa hiệu suất công việc.

PHÒNG BAN

Marketing
Marketing

Quản lý toàn bộ quy trình tiếp thị và sáng tạo ở một nơi, từ lập kế hoạch, sản xuất nội dung đến tiếp cận thị trường.

Tìm hiểu thêm
IT
IT

Quản lý lộ trình phát triển sản phẩm, dự án Agile, theo dõi công việc tồn đọng, xử lý sự cố và lỗi.

Research-and-development
Nghiên cứu và phát triển (R&D)

Quản lý các dự án nghiên cứu và phát triển, từ giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế sản phẩm, phân bổ nguồn lực, theo dõi tiến độ, đến quản lý rủi ro.

Design
Thiết kế

Quản lý mọi giai đoạn thiết kế từ tiếp nhận yêu cầu, phản hồi, chỉnh sửa, đến hoàn thiện sản phẩm.

HR
Nhân sự

Quản lý quá trình tuyển dụng, theo dõi hồ sơ ứng viên. Quản lý chương trình đào tạo và phát triển nhân viên.

Tìm hiểu thêm
Operation
Vận hành

Quản lý các vấn đề hành chính, văn phòng, hậu cần, cơ sở vật chất. Xử lý đơn từ hành chính.

Tìm hiểu thêm
Xem thêm

LOẠI HÌNH KINH DOANH

Startup-1
Startup

Khởi đầu hành trình kinh doanh bằng cách xây dựng quy trình vận hành toàn diện, tổ chức ý tưởng, triển khai và cộng tác trên một nền tảng tập trung.

SME
Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

Quản lý theo phòng ban, đội nhóm, thúc đẩy cộng tác hiệu quả. Chuẩn hóa quy trình làm việc, tăng tốc mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Agency-2
Agency

Tăng cường quản lý và triển khai các dự án, chiến dịch. Cộng tác trực tiếp với khách hàng, tăng cường trải nghiệm của các bên.

Consulting-Service
Dịch vụ tư vấn

Quản lý và theo dõi thông tin khách hàng, lịch hẹn tư vấn. Lưu trữ cơ sở dữ liệu chăm sóc khách hàng. Hỗ trợ quá trình cải thiện chất lượng dịch vụ.

NGO
Tổ chức phi chính phủ (NGO)

Quản lý tiến trình của dự án, chương trình. Đánh giá hiệu suất và báo cáo kết quả hoạt động. Theo dõi nguồn lực tài trợ, duy trì mối quan hệ với đối tác, cộng đồng.

NPO
Tổ chức phi lợi nhuận (NPO)

Lập kế hoạch, theo dõi và khởi động chiến dịch gây quỹ. Trực quan hóa quy trình quyên góp. Quản lý hồ sơ tài trợ. Điều phối tình nguyện viên.

Xem thêm

Tối ưu hoá vận hành doanh nghiệp cùng Cleeksy ngay hôm nay!

CTA-banner-website