Sản phẩm
Giải pháp
Tài nguyên
TÍNH NĂNG

Quản lý công việc

Tổ chức trực quan, cộng tác liền mạch

Xây dựng ứng dụng

Vận hành quy trình nghiệp vụ trôi chảy

Quản lý quy trình

Liên kết chuỗi giá trị liên phòng ban

KHÁM PHÁ SẢN PHẨM
Kham pha san pham 1

Đăng ký sử dụng miễn phí và trải nghiệm các bài học được thiết kế dành riêng cho bạn, bất kỳ lúc nào!

PHÒNG BAN

Marketing

Tối ưu hiệu suất marketing, thúc đẩy chuyển đổi

Kinh doanh

Tinh gọn hoạt động bán hàng, tăng doanh thu 

Nhân sự

Xây dựng đội ngũ nhân sự hiệu suất cao

Vận hành

Vận hành trôi chảy trên toàn doanh nghiệp

Thu mua

Ra quyết định thu mua dựa trên dữ liệu

TÀI NGUYÊN

Thư viện mẫu

Template áp dụng cho từng phòng ban

Video hướng dẫn

Khám phá chuỗi video hướng dẫn đơn giản

Trung tâm hỗ trợ

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Cộng đồng

Hỏi đáp, kết nối với cộng đồng người dùng

Blog

Tối ưu vận hành doanh nghiệp số

Chính sách thanh toán và hoàn hủy

Có hiệu lực từ — ngày 01/10/2023.

1. Giải pháp

Là nền tảng vận hành doanh nghiệp tích hợp và mở, Cleeksy cung cấp 3 gói giải pháp chính, bao gồm:

 • Giải pháp Không gian làm việc số.
 • Giải pháp Quy trình vận hành.
 • Giải pháp Xây dựng ứng dụng.

Trong đó, giải pháp Không gian làm việc số là giải pháp khởi động của toàn bộ nền tảng Cleeksy. Để sử dụng giải pháp Quy trình vận hànhXây dựng ứng dụng, Khách hàng cần mua cùng giải pháp Không gian làm việc số. Tham khảo bảng tính năng của các giải pháp được công khai và cập nhật tại Nền tảng phần mềm Cleeksy.

2. Gói Dịch vụ

Mỗi giải pháp được chia thành các cấp Dịch vụ (tier) để phục vụ các nhóm Khách hàng với quy mô và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Không gian làm việc số gồm 4 cấp dịch vụ:

Free Starter Standard Premium
Miễn phí trọn đời Trả phí

Quy trình vận hành gồm 2 cấp dịch vụ:

Starter Standard
Trả phí

Xây dựng ứng dụng gồm 2 cấp dịch vụ:

Starter Standard
Trả phí

3. Phương thức và Chu kỳ thanh toán

Nền tảng Cleeksy được vận hành theo hình thức Dịch vụ phần mềm gia hạn định kỳ (Subscription Service). Theo đó, Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn một trong các phương thức thanh toán và chu kỳ thanh toán tương ứng, cụ thể như sau:

3.1. Phương thức thanh toán:

a. Chuyển khoản ngân hàng.

Trừ trường hợp Cleeksy có thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng và có thông báo cụ thể tùy từng thời điểm, Khách hàng tiến hành thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Cleeksy có thông tin như sau:

 • Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN CLEEKSY.
 • Số tài khoản : 86868786868.
 • Tại ngân hàng : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong.

b. Thanh toán qua đơn vị trung gian thanh toán VNPay theo hình thức Khách hàng trực tiếp thực hiện.

c. Thanh toán qua đơn vị trung gian thanh toán VNPay theo hình thức tự động.

3.2. Chu kỳ thanh toán:

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán theo một trong hai chu kỳ sau:

a. Chu kỳ theo tháng: Khách hàng thanh toán Phí Dịch Vụ tương ứng với thời gian sử dụng theo đơn vị tháng. Trong đó, “tháng” được hiểu là tròn 01 (một) tháng dương lịch.

b. Chu kỳ theo năm: Khách hàng thanh toán Phí Dịch Vụ tương ứng với thời hạn sử dụng theo đơn vị năm. Trong đó, “năm” được hiểu là tròn 01 (một) năm dương lịch.

Khách hàng lựa chọn chu kỳ thanh toán theo năm sẽ được hưởng một tỷ lệ chiết khấu nhất định theo thông báo của Cleeksy tại từng thời điểm.

3.3. Thời hạn thanh toán:

a. Với chu kỳ đầu tiên, Khách hàng thanh toán 100% phí Dịch vụ của chu kỳ đó theo hướng dẫn tại Nền tảng phần mềm Cleeksy. Theo đó, Dịch vụ được kích hoạt cho Khách hàng sử dụng vào ngày mà hệ thống Cleeksy thông báo thanh toán thành công.

b. Từ chu kỳ thứ hai trở đi, Khách hàng thanh toán 100% phí Dịch vụ của chu kỳ T không trễ hơn ngày cuối cùng của chu kỳ T-1 theo thông báo gia hạn từ Cleeksy. Đối với phương thức thanh toán qua đơn vị trung gian thanh toán VNPay theo hình thức tự động, VNPay sẽ tự động trừ Phí Dịch vụ chu kỳ T từ tài khoản ngân hàng của Khách hàng vào ngày cuối cùng của chu kỳ T-1.

Để làm rõ, thông báo gia hạn sẽ được gửi đến Khách hàng thông qua email trước ít nhất 07 (bảy) ngày tính từ ngày cuối cùng của chu kỳ T-1 và/hoặc gửi trực tiếp trên chính Nền tảng phần mềm Cleeksy.

Trong đó,

 • Chu kỳ T là khoảng thời gian từ 00:00:00 ngày đầu tiên của một chu kỳ thanh toán đến 23:59:59 ngày cuối cùng của chu kỳ thanh toán đó. Chu kỳ T-1 là chu kỳ liền trước chu kỳ T.
  Giả sử, tại thời điểm Khách hàng thanh toán phí Dịch vụ tháng thứ 8, chu kỳ T được hiểu là chu kỳ tháng thứ 8. Theo đó, chu kỳ T-1 được hiểu là chu kỳ tháng thứ 7.

3.4. Tham khảo bảng giá giải pháp theo tháng và năm được công khai và cập nhật tại Nền tảng phần mềm.

3.5. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.

4. Cách tính phí Dịch vụ

4.1 Mức phí Dịch vụ các giải pháp tại Cleeksy được tính theo đơn vị Giấy phép tương ứng với số lượng người dùng với công thức:

Tổng Phí Dịch vụ = Số lượng Giấy phép doanh nghiệp đã mua tương ứng với Gói dịch vụ x Giá/tháng/Giấy phép x Thời gian sử dụng.

 

Giấy phép được định nghĩa là tài khoản người dùng mà Khách hàng mua để được mời vào Tài khoản doanh nghiệp trên hệ thống Cleeksy thông qua email hoặc đường dẫn liên kết. Một Giấy phép tương ứng với một tài khoản người dùng.

Giá/tháng/Giấy phép là giá chưa bao gồm các khoản thuế, phí (nếu có).

Ví dụ, để sử dụng giải pháp Không gian làm việc số trên hệ thống Cleeksy, Khách hàng có thể mua 50 Giấy phép cho 50 nhân viên (tương đương 50 tài khoản người dùng) trong công ty của của Khách hàng. Trường hợp Khách hàng mời người dùng thứ 51, Khách hàng sẽ được nhận được thông báo từ hệ thống về yêu cầu mua thêm một Giấy phép.

 

4.2. Tham khảo bảng minh họa cách tính Tổng phí Dịch vụ các gói giải pháp trong các tình huống sau:

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard, chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/2/2023. Tổng thanh toán = 30 người dùng x 90,000đ x12 tháng = 32,400,000đ.

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 31/1/2024.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard, chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/2/2023.

 

Doanh nghiệp mua thêm 10 người dùng tiếp theo vào ngày 21/6/2023.

Ngày 1/2/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số cho 30 người dùng = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

 

Ngày 21/6/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số mua thêm 10 người dùng = (10 người dùng x 90,000đ x 10 ngày/30 ngày) + (10 người dùng x 90,000đ x 7 tháng còn lại) = 6,600,000đ

 

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 6,600,000đ = 39,000,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 31/1/2024.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói StandardQuy trình vận hành – gói Starter, chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/2/2023. Tổng thanh toán = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) + (30 người dùng x 100,000đ x 12 tháng) = 68,400,000đ.

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 31/1/2024.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm với số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

 

Doanh nghiệp mua giải pháp Quy trình vận hành với số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/5/2023.

Ngày 1/1/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

 

Ngày 1/5/2023: Tổng phí Dịch vụ Quy trình vận hành = 30 người dùng x 100,000đ x 8 tháng còn lại = 24,000,000đ

 

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 24,000,000đ = 56,400,000đ.

Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/12/2023.

Khách hàng mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo tháng với số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023. Tổng phí Dịch vụ cần thanh toán = 30 người dùng x 112,500đ x 1 tháng = 3,375,000đ.

Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/1/2023.

Khách hàng mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Premium cho 30 người dùng Xây dựng ứng dụng – gói Starter cho 10 người dùng với chu kỳ thanh toán tháng, vào ngày 1/2/2023. Tổng phí Dịch vụ cần thanh toán = (30 người dùng x 187,500đ x 1 tháng) + (10 người dùng x 125,000đ x 1 tháng) = 6,875,000đ.

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 28/2/2023.

5. Dung lượng mở rộng

5.1. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng tối đa dung lượng được cung cấp tại các gói giải pháp, Khách hàng có thể lựa chọn chỉ mua dung lượng của hạng mục mình có nhu cầu mà không cần phải nâng cấp lên gói dịch vụ cao hơn. Các nhóm dung lượng mở rộng bao gồm:

 • Lưu trữ dữ liệu.
 • Cleeksy Docs.
 • Lượt chạy tự động.
 • Bản ghi dữ liệu.

5.2. Mức phí Dịch vụ của dung lượng mở rộng được tính theo đơn vị tài khoản doanh nghiệp và thanh toán theo tháng. Tham khảo bảng giá dung lượng mở rộng được công khai và cập nhật tại Nền tảng phần mềm Cleeksy.

5.3. Cách tính phí Dịch vụ đối với dung lượng mở rộng:

Tổng phí Dịch vụ dung lượng mở rộng = Số dung lượng mua thêm x Thời gian sử dụng.

 

Tham khảo bảng minh hoạ cách tính phí Dịch vụ dung lượng mở rộng trong các tình huống sau:

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

 

Doanh nghiệp mua thêm 100 Cleeksy Docs vào ngày 1/5/2023.

Ngày 1/1/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số cho 30 người dùng = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

 

Ngày 1/5/2023: Tổng phí mua thêm 100 Cleeksy Docs = (100,000đ x 8 tháng còn lại) = 800,000đ

 

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 800,000đ = 33,200,000đ.

Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/12/2023.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

 

Doanh nghiệp mua thêm 100 Cleeksy Docs vào ngày 1/6/2023.

 

Đến ngày 19/6/2023 doanh nghiệp mua thêm 500 Cleeksy Docs.

Ngày 1/1/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số cho 30 người dùng = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

 

Ngày 1/6/2023: Tổng phí mua thêm 100 Cleeksy Docs = 100,000đ x 7 tháng còn lại = 700,000đ

 

Ngày 19/6/2023:

 • Tổng phí mua thêm 500 Cleeksy Docs = (350.000đ x 12 ngày/30 ngày) + (350,000đ x 6 tháng còn lại) = 2,240,000đ
 • Tổng phí 100 Cleeksy Docs chưa sử dụng =
  100,000đx 12 ngày/30 ngày + (100,000đ x 6 tháng còn lại) = 640,000đ
 • Tổng phí Dịch vụ cần thanh toán khi mua 500 Cleeksy Docs = 2,240,000đ – 640,000đ = 1,600,000đ

 

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 1,600,000đ = 34,000,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/12/2023.

Khách hàng mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard500 Lượt chạy tự động với chu kỳ thanh toán theo tháng, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/3/2023 Tổng phí Dịch vụ cần thanh toán = (30 người dùng x 112,500đ x 1 tháng) + (250,000đ x 1 tháng) = 3,625,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/3/2023 – 31/3/2023.

6. Mua trọn bộ giải pháp

6.1. Khách hàng có thể mua trọn bộ giải pháp và lựa chọn ghép các gói dịch vụ tương ứng, số lượng người dùng phù hợp với từng giải pháp.

6.2. Trường hợp mua trọn bộ giải pháp với chu kỳ thanh toán theo năm và thanh toán trong cùng 1 thời điểm, Khách hàng sẽ được hưởng tỷ lệ chiết khấu nhất định trên tổng phí Dịch vụ theo thông báo của Cleeksy tùy từng thời điểm.

7. Nâng cấp, giảm cấp, thay đổi gói giải pháp

Khách hàng có thể nâng cấp, giảm cấp và thay đổi gói giải pháp vào bất cứ thời điểm nào.

7.1. Hoạt động nâng cấp có hiệu lực ngay tại thời điểm Khách hàng chuyển đổi và thanh toán. Số tiền còn thừa của gói hiện tại sẽ được khấu trừ cho gói thanh toán mới, khoản phí Dịch vụ bổ sung Khách hàng cần phải thanh toán sau khi khấu trừ số tiền thừa của gói hiện tại được thanh toán theo các hình thức quy định tại Điều khoản bổ sung này.

7.2. Hoạt động giảm cấp chỉ bắt đầu có hiệu lực vào chu kỳ thanh toán tiếp theo. Trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày hoạt động giảm cấp có hiệu lực, hệ thống sẽ tự động xóa những dung lượng mở rộng vượt hạn mức từ cũ đến mới. Khách hàng có thể chủ động mua thêm hoặc xóa bớt dung lượng trên tài khoản của mình.

Tham khảo bảng minh hoạ cách tính phí Dịch vụ khi nâng cấp, giảm cấp, thay đổi gói giải pháp trong các trường hợp sau:

Tham khảo ví dụ trong tình huống sau:

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Standard với chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

 

Doanh nghiệp nâng cấp giải pháp Không gian làm việc số lên gói Premium vào ngày 01/05/2023.

Ngày 1/1/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Standard = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

 

Ngày 1/5/2023:

 • Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Premium = 30 người dùng x 150.000đ x 8 tháng còn lại = 36,000,000đ
 • Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Standard chưa sử dụng = 30 người dùng x 90,000đ x 8 tháng chưa sử dụng = 21,600,000đ
 • Tổng số tiền cần thanh toán khi nâng cấp = 36,000,000đ – 21,600,000đ = 14,400,000đ

 

Tổng thanh toán cho toàn bộ dịch vụ = 32,400,000đ + 14,400,000đ = 46,800,000đ
Chu kỳ thanh toán: 1/1/2023 – 31/12/2023.

Doanh nghiệp mua giải pháp Không gian làm việc số – gói Premium với chu kỳ thanh toán theo năm, số lượng 30 người dùng, vào ngày 1/1/2023.

 

Doanh nghiệp hạ giải pháp Không gian làm việc số xuống gói Standard vào ngày 21/6/2023.

Ngày 1/2/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Premium thanh toán = (30 người dùng x 150,000đ x 12 tháng) = 54,000,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2023 – 31/1/2024.

 

Ngày 21/6/2023: Tổng phí Dịch vụ Không gian làm việc số – gói Standard thanh toán = (30 người dùng x 90,000đ x 12 tháng) = 32,400,000đ

Chu kỳ thanh toán: 1/2/2024 – 31/1/2025.

 

Ghi chú: Khi hạ Giải pháp Không gian làm việc số xuống gói Standard, gói Standard sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2024.

8. Ngày xuất hóa đơn

8.1. Thời điểm xuất hoá đơn:

a. Trường hợp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Cleeksy sẽ xuất hoá đơn cho Khách hàng thông qua email trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày Khách hàng thanh toán thành công.

b. Trường hợp thanh toán thông qua VNPay, Cleeksy sẽ xuất hoá đơn cho Khách hàng thông qua email trong thời hạn 07 (bảy) đến 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày Khách hàng thanh toán thành công.

8.2. Ngoài thông tin hóa đơn được gửi qua email như nêu tại Điều 10.1, Khách hàng có thể truy cập và tải hóa đơn tại mục Đăng ký & thanh toán của Nền tảng phần mềm.

8.3. Trong trường hợp Khách hàng mua nhiều gói giải pháp hay dung lượng mở rộng vào các thời điểm khác nhau, hệ thống Cleeksy sẽ đồng bộ hoạt động thanh toán về cùng một ngày để giảm thiểu việc Khách hàng phải thanh toán nhiều lần trong cùng thời gian ngắn.

Ví dụ:

 • Khách hàng mua giải pháp Không gian làm việc số vào ngày 1/1/2023, chu kỳ thanh toán tháng.
 • Khách hàng mua thêm giải pháp Quy trình vận hành vào ngày 15/3/2023, chu kỳ thanh toán tháng.
 • Lúc này Cleeksy sẽ chọn ngày 1/1/2023 làm ngày thanh toán mặc định.

Theo đó, chu kỳ thanh toán cụ thể cho các gói giải pháp được minh họa như sau:

 • Ngày 1/1/2023, Khách hàng mua giải pháp Không gian làm việc số với chu kỳ 1/1/2023 – 31/1/2023.
 • Ngày 1/2/2023, Khách hàng tiếp tục thanh toán cho chu kỳ thanh toán tháng 2 (từ 1/2/2023 – 28/2/2023) cho gói giải pháp đã mua.
 • Ngày 1/3/2023, Khách hàng tiếp tục thanh toán cho chu kỳ thanh toán tháng 3 (từ 1/3/2023 – 31/3/2023) cho gói giải pháp đã mua.
 • Ngày 15/3/2023, Khách hàng mua thêm giải pháp Quy trình vận hành với chu kỳ 15/3/2023 – 30/3/2023.
 • Bắt đầu từ 1/4/2023, Khách hàng sẽ thanh toán cho cả 2 giải pháp, gồm Không gian làm việc số (chu kỳ 1/4/2023 – 30/4/2023) và Quy trình vận hành (chu kỳ 15/3/2023 – 30/3/2023).

8.4. Giải pháp Không gian làm việc số là giải pháp nền tảng của toàn bộ hệ thống. Do đó, trường hợp Khách hàng mua giải pháp Không gian làm việc số theo chu kỳ tháng, sau đó Khách hàng chỉ có thể mua các giải pháp Quy trình vận hành và Xây dựng ứng dụng theo chu kỳ tháng.

Trường hợp Khách hàng có nhu cầu tiếp tục mua Quy trình vận hành và Xây dựng ứng dụng theo chu kỳ năm, vui lòng nâng cấp Không gian làm việc số lên chu kỳ năm.

9. Hoàn hủy Dịch vụ

9.1. Khách hàng có thể hủy Dịch vụ Cleeksy vào bất cứ thời điểm nào. Trường hợp Khách hàng hủy gói Dịch vụ có phí vào giữa chu kỳ thanh toán, mức phí đã thanh toán trên hệ thống sẽ không được hoàn lại. Tài khoản của Khách hàng vẫn được duy trì đến ngày cuối cùng của chu kỳ thanh toán.

9.2. Đối với gói giải pháp Không gian làm việc số, hệ thống mặc định chuyển tài khoản của Khách hàng về gói Free sau khi hủy Dịch vụ thành công.

9.3. Trừ gói giải pháp Không gian làm việc số, kể từ ngày Khách hàng hủy Dịch vụ, toàn bộ dữ liệu tại hệ thống sẽ bị xóa sau 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày hủy Dịch vụ, trừ những dữ liệu có thể tiếp tục được lưu giữ trong khoảng thời gian hợp lý nếu chúng tôi xét thấy cần thiết nhằm phục vụ các mục đích như tuân thủ nghĩa vụ pháp luật và các mục đích khác được nêu chi tiết tại Chính sách quyền riêng tư và Thỏa thuận xử lý dữ liệu.

10. Thanh toán lỗi

10.1. Trong trường hợp thanh toán lỗi, Khách hàng cần kiểm tra tài khoản và ngân hàng của mình.

Hoặc liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của Cleeksy để được hỗ trợ kiểm tra lỗi.

10.2. Trong trường hợp thanh toán bị lỗi và chu kỳ thanh toán đã kết thúc, Khách hàng vẫn được phép truy cập vào hệ thống Cleeksy trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày kết thúc chu kỳ thanh toán, sau thời gian này, hệ thống sẽ tạm thời khóa tài khoản doanh nghiệp của Khách hàng. Toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp của Khách hàng sẽ được lưu trữ và tự động xóa trên hệ thống sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày tài khoản bị khóa (trừ những dữ liệu có thể tiếp tục được lưu giữ trong khoảng thời gian hợp lý nếu chúng tôi xét thấy cần thiết nhằm phục vụ các mục đích như tuân thủ nghĩa vụ pháp luật và các mục đích khác được nêu chi tiết tại Chính sách quyền riêng tư (https://cleeksy.com/phap-ly/chinh-sach-quyen-rieng-tu/) và Thỏa thuận xử lý dữ liệu (https://cleeksy.com/phap-ly/thoa-thuan-xu-ly-du-lieu-dpa/). Trong thời gian này, Khách hàng có thể lựa chọn tải dữ liệu xuống hoặc xóa bớt dữ liệu và quay về gói Free.

Để làm rõ, trường hợp Khách hàng không thực hiện việc tải dữ liệu trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày nêu trên, Cleeksy không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào (nếu có) của Khách hàng liên quan đến sự mất mát dữ liệu.

11. Tính hiệu lực của Chính sách thanh toán và hoàn hủy

Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc sự không thống nhất nào giữa các điều khoản của chính sách này với các điều khoản còn lại của Điều khoản dịch vụ của Cleeksy, thì các quy định được liệt nêu trong chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi nội dung xung đột hoặc không thống nhất đó.